TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE CONFERENCE
BIZNES, NAUKA, ADMINISTRACJA

trade & customs compliance conference

Konferencja 17.09.2020 - wnioski i postulaty

TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE CONFERENCE
- BIZNES, NAUKA, ADMINISTRACJA
SKUTECZNE ZARZĄDZANIE W OBROCIE TOWAROWYM
- CŁO, VAT, AKCYZA

Warszawa, 17.09.2020

Pomysł cyklicznych spotkań i konferencji dla branży Trade & Customs Compliance powstał po to, by stawić czoło wyzwaniom przyszłości i pomóc odnaleźć się w nowej sytuacji geopolitycznej, a także dla synergii nauki i biznesu oraz szukania nowych impulsów rozwojowych.


17 września br., stacjonarnie w Warszawie oraz on-line, spotkali się praktycy i teoretycy biznesu, naukowcy i pracownicy administracji państwowej, biznesmeni i prawnicy, aby budować sieć kontaktów i wymieniać doświadczenia.


Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na konferencji oraz wsparli nas merytorycznie i biznesowo.
Do zobaczenia na II wiosennej edycji Trade & Customs Compliance Conference!!!

 

WNIOSKI I POSTULATY
I EDYCJI
TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE CONFERENCE

1. PANEL – DOBRE PRAWO

 • na poszczególne podatki trzeba patrzeć przez pryzmat całego systemu podatkowego, a nawet szerzej: systemu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i systemu świadczeń społecznych. Ważne jest by system był efektywny, tj. gromadził określone środki przy minimalizowaniu szeroko rozumianych kosztów gospodarczych i społecznych. W przypadku VAT warto rozważyć ujednolicanie stawek VAT połączone ze zwiększeniem progu wejścia w VAT i zwiększeniem progresywności PIT;
 • zmiany w art. 33a ustawy o VAT związane z wejściem w życie od października 2020 r. nowego pliku JPK istotnie zwiększają ryzyka przedstawicieli celnych i pozbawiają ich praktycznych narzędzi weryfikacji rozliczeń podatkowych importerów (za które przedstawiciele Ci współodpowiadają). Może to powodować odchodzenie agencji celnych od dokonywania odpraw z zastosowaniem art. 33a ustawy o VAT, a w dalszej perspektywie odpływ odpraw celnych z Polski;
 • z systemowego puntu widzenia bardzo problematyczne wydaje się dopuszczenie możliwości dokonywania odpraw z zastosowaniem art. 33a ustawy o VAT przez każdego przedstawiciela (bez dodatkowych wymogów po stronie przedstawiciela w postaci np. pozwolenia AEO), co w praktyce może prowadzić do nadużyć podatkowych z wykorzystaniem przedmiotowej regulacji;
 • w obszarze podatku akcyzowego, jako względnie zsynchronizowanego z cłem, należy podjąć działania mające na celu dalszą synchronizację: możliwość wykorzystania WIT-ów w obszarze akcyzowym; przyśpieszenie prac legislacyjnych nad ustawą, która pozwoli prowadzić jedno postępowanie w zakresie cła i podatków importowych; skasowanie obecnej, przestarzałej definicji miejsca importu, która nie pozwala na jego dokonywanie w składzie podatkowym (relikt dawnej odrębności cła i akcyzy, krępujący działalność gospodarczą);
 • zasadnym jest ujednolicenie przepisów prawa w zakresie zwolnienia w przypadku importu paliwa w baku pojazdów ciężarowych (najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie przepisów celnych, z uwagi na możliwości techniczne Krajowej Administracji Skarbowej);
 • usługi przedstawicielstwa celnego stanowią obecnie usługi bardzo podwyższonego ryzyka, a ich świadczenie wymaga wykwalifikowanej kadry i bardzo zacieśnionej współpracy między przedstawicielem a jego klientem – należy podjąć działania w celu ograniczenia ryzyk celnych i podatkowych dotyczących obu stron;
 • potrzebna jest refleksja ustawodawcy związana z warunkami wykonywania zawodu agenta celnego i jego roli systemowej; zasadniczo dobre rozwiązanie, w związku z praktyczną deregulacją zawodu agenta celnego, stanowi duże zagrożenie dla działających od lat na naszym rynku agencji celnych. Agencje celne, z jednej strony są zagrożone dużym ryzkiem odpowiedzialności solidarnej za importowy podatek VAT, za którego rozliczenie nie tylko nie odpowiadają, ale również nie mają instrumentów do weryfikacji prawidłowości rozliczenia przez importera. Z drugiej, szeroka możliwość rozliczeń importowego VAT-u uwarunkowana praktycznie jedynie uczestnictwem przedstawiciela celnego przy dokonywaniu zgłoszenia celnego, sprawia, że wiele nieuczciwych podmiotów nie tylko zajmie miejsce dotychczas działających na rynku podmiotów, ale również stwarza lukę, która może rzutować na niższe wpływy w podatku VAT;
 • wskazana jest refleksja nad krajową polityką dotyczącą uproszczeń celnych i przede wszystkim pozwoleń AEO;
 • wskazane jest szersze uwzględnienie w procesie ustawodawczym uwarunkowań praktycznych i perspektywy branży TSL oraz przedstawicieli celnych – w celu faktycznego zwiększania konkurencyjności Polski na rynku unijnym;

2. PANEL II – SKUTECZNA LOGISTYKA

 • niezbędnym jest, przez administrację oraz środowiska naukowe, a także w ramach biznesu, promowanie wiedzy o warunkach dostawy, w tym o zmianach wprowadzonych poprzez Incoterms 2020. Reguły te stanowią nieocenioną pomoc przy zawieraniu kontraktów handlowych. Uwzględniają całą potrzebną handlowcom wiedzę na temat  zadań i obowiązków stron umowy handlowej, w zakresie dostawy towarów, będących przedmiotem kontraktu. Są również praktycznymi wskazówkami  kto, co i kiedy powinien zrobić, aby te towary zostały skutecznie i bezpiecznie przemieszczone od dostawcy do odbiorcy;
 • zasadnym jest, przez administrację oraz środowiska naukowe, a także w ramach biznesu, promowanie wiedzy o Trade & Customs Compliance oraz roli brokera celnego w tym procesie. Polityka trade compliance w firmie potrzebna jest po to, by wykryć ryzyko niezgodności i zarządzać nim w ten sposób, aby żaden z członków organizacji nie dopuścił się naruszenia obowiązujących regulacji;
 • usługi e-commerce, w tym z uwagi na okres pandemii, zakorzeniły się na runku usług – wykorzystanie potencjału firm kurierskich wymaga pełnej współpracy firm oraz administracji uczestniczącej w obsłudze obrotu towarowego z krajami trzecimi. Do najważniejszych aspektów usługi e-commerce, które w późniejszej części procesu mają bezpośredni wpływ na szybkość i jakość wykonania usługi transportowej, należą: integracja systemowa oraz przygotowanie odpowiednich dokumentów.

3. PANEL III – ELEKTRONICZNE NARZĘDZIA

 • Karnet TIR powinien zostać włączony do grupy dokumentów obsługiwanych w formie elektronicznej – na ten moment Karnet TIR jako jedyny dokument tranzytowy (celny) pozostaje w wersji papierowej;
 • SENT – EMCS – należy ujednolicić dane, tak aby wielość zgłoszeń zastąpić jednym zgłoszeniem, a informacje byłyby przekazywane pomiędzy systemami wewnątrz administracji;
 • korekty niefiskalne powinny zostać włączone w proces elektronicznej obsługi, podobnie tak jak ma to miejsce w przypadku np. unieważnień (integracja z systemem AIS) – aktualnie korekty niefiskalne wymagają obsługi papierowej;
 • aktualizacja systemów nie może odbywać się w godzinach porannego i wieczornego szczytu. Wszystkie aktualizacje powinny być przeprowadzone w nocy;
 • exporty zbiorcze powinny mieć możliwość załączenia więcej niż 50 rekordów w polu 44, co usprawni obsługę przesyłek lotniczych expressowych.

 

trade & customs compliance conference

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE W OBROCIE TOWAROWYM – CŁO, VAT, AKCYZA

Konferencja będzie prowadzona stacjonarnie i on-line

Pomysł cyklicznych spotkań i konferencji dla branży Trade & Customs Compliance powstał po to, by spróbować stawić czoło wyzwaniom przyszłości i pomóc odnaleźć się w nowej sytuacji geopolitycznej, a także dla synergii nauki i biznesu i szukania nowych impulsów rozwojowych.

Już w maju, w Warszawie, spotkają się praktycy i teoretycy biznesu, naukowcy i pracownicy administracji państwowej, biznesmeni i prawnicy. Międzynarodowe prawo celne to skomplikowana i dynamiczna materia – warto budować sieć kontaktów, wymieniać doświadczenia, aby jak najskuteczniej prowadzić interesy i doradzać swoim klientom.

Tematem konferencji będzie skuteczne zarządzanie w międzynarodowym obrocie towarowym – z uwzględnieniem zagadnień podatkowych – VAT, akcyzy oraz kwestii celnych.

Patronaty nad konferencją: merytoryczne, medialne i biznesowe objęły prestiżowe instytucje i firmy. Dobór panelistów oraz skład rady naukowej gwarantuje wysoki poziom merytoryczny konferencji.

Oprócz ciekawych dyskusji i wykładów uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji eksperckich, prowadzonych w ramach podstolików tematycznych przez cały czas trwania konferencji. Pakiet uczestnika zawiera także komplet materiałów pokonferencyjnych, istnieje też możliwość publikacji artykułu naukowego/eksperckiego w Monitorze Prawa Celnego i Podatkowego. Dla komfortu naszych gości przygotowaliśmy także lunch i catering. Czekamy na Państwa zgłoszenie.

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w konferencji, ramowego programu i prelegentów.

 

 

W cenie:

 • udział w konferencji,
 • możliwość konsultacji z ekspertami w ramach podstolików tematycznych przez cały czas trwania konferencji,
 • materiały pokonferencyjne,
 • możliwość publikacji artykułu naukowego lub eksperckiego w Monitorze Prawa Celnego i Podatkowego;
 • catering (w tym lunch).

 

Numer rachunku, na który można dokonywać wpłat za udział w konferencji:
87 1050 1025 1000 0097 2491 0451 ING Bank

 

  KOSZT UCZESTNICTWA
koszt uczestnictwa stacjonarnego 500 zł plus VAT
koszt uczestnictwa on-line 200 zł plus VAT

 

Termin – 21.05.2020 Nowy termin konferencji 17.09

Konferencja będzie prowadzona stacjonarnie i on-line


Miejsce: Warszawska Szkoła Zarządzania, ul. Siedmiogrodzka 3A, Warszawa
Czas trwania – 10.00–15.30


GOŚCIE HONOROWI

dr Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Jan Buczek Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
prof. zw. dr hab. Wiesław Czyżowicz – Szkoła Główna Handlowa
James Hughes attaché handlowy Wielkiej Brytanii
prof. dr hab. Adam Mariański Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Uniwersytet Łódzki
Magdalena Rzeczkowska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki

 

PATRONAT MERYTORYCZNY

Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4
00–074 Warszawa
www.kig.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polska Izba Spedycji i Logistyki
ul. Świętojańska 3/2
81–368 Gdynia
www.pisil.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
al. Jana Pawła II 78
00–175 Warszawa
www.zmpd.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PATRONAT BIZNESOWY

PENTACOMP Systemy Informatyczne S.A.
Al. Jerozolimskie 179
02–222 Warszawa
www.pentacomp.pl/pl/

Last Mile Experts
ul. Kiedacza 8a
02-776 Warszawa
www.lastmileexperts.com