TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE CONFERENCE
BIZNES, NAUKA, ADMINISTRACJA

trade & customs compliance conference

Konferencja 17.09.2020 - wnioski i postulaty

TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE CONFERENCE
- BIZNES, NAUKA, ADMINISTRACJA
SKUTECZNE ZARZĄDZANIE W OBROCIE TOWAROWYM
- CŁO, VAT, AKCYZA

Warszawa, 17.09.2020

Pomysł cyklicznych spotkań i konferencji dla branży Trade & Customs Compliance powstał po to, by stawić czoło wyzwaniom przyszłości i pomóc odnaleźć się w nowej sytuacji geopolitycznej, a także dla synergii nauki i biznesu oraz szukania nowych impulsów rozwojowych.


17 września br., stacjonarnie w Warszawie oraz on-line, spotkali się praktycy i teoretycy biznesu, naukowcy i pracownicy administracji państwowej, biznesmeni i prawnicy, aby budować sieć kontaktów i wymieniać doświadczenia.


Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na konferencji oraz wsparli nas merytorycznie i biznesowo.
Do zobaczenia na II wiosennej edycji Trade & Customs Compliance Conference!!!

 

WNIOSKI I POSTULATY
I EDYCJI
TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE CONFERENCE

1. PANEL – DOBRE PRAWO

 • na poszczególne podatki trzeba patrzeć przez pryzmat całego systemu podatkowego, a nawet szerzej: systemu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i systemu świadczeń społecznych. Ważne jest by system był efektywny, tj. gromadził określone środki przy minimalizowaniu szeroko rozumianych kosztów gospodarczych i społecznych. W przypadku VAT warto rozważyć ujednolicanie stawek VAT połączone ze zwiększeniem progu wejścia w VAT i zwiększeniem progresywności PIT;
 • zmiany w art. 33a ustawy o VAT związane z wejściem w życie od października 2020 r. nowego pliku JPK istotnie zwiększają ryzyka przedstawicieli celnych i pozbawiają ich praktycznych narzędzi weryfikacji rozliczeń podatkowych importerów (za które przedstawiciele Ci współodpowiadają). Może to powodować odchodzenie agencji celnych od dokonywania odpraw z zastosowaniem art. 33a ustawy o VAT, a w dalszej perspektywie odpływ odpraw celnych z Polski;
 • z systemowego puntu widzenia bardzo problematyczne wydaje się dopuszczenie możliwości dokonywania odpraw z zastosowaniem art. 33a ustawy o VAT przez każdego przedstawiciela (bez dodatkowych wymogów po stronie przedstawiciela w postaci np. pozwolenia AEO), co w praktyce może prowadzić do nadużyć podatkowych z wykorzystaniem przedmiotowej regulacji;
 • w obszarze podatku akcyzowego, jako względnie zsynchronizowanego z cłem, należy podjąć działania mające na celu dalszą synchronizację: możliwość wykorzystania WIT-ów w obszarze akcyzowym; przyśpieszenie prac legislacyjnych nad ustawą, która pozwoli prowadzić jedno postępowanie w zakresie cła i podatków importowych; skasowanie obecnej, przestarzałej definicji miejsca importu, która nie pozwala na jego dokonywanie w składzie podatkowym (relikt dawnej odrębności cła i akcyzy, krępujący działalność gospodarczą);
 • zasadnym jest ujednolicenie przepisów prawa w zakresie zwolnienia w przypadku importu paliwa w baku pojazdów ciężarowych (najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie przepisów celnych, z uwagi na możliwości techniczne Krajowej Administracji Skarbowej);
 • usługi przedstawicielstwa celnego stanowią obecnie usługi bardzo podwyższonego ryzyka, a ich świadczenie wymaga wykwalifikowanej kadry i bardzo zacieśnionej współpracy między przedstawicielem a jego klientem – należy podjąć działania w celu ograniczenia ryzyk celnych i podatkowych dotyczących obu stron;
 • potrzebna jest refleksja ustawodawcy związana z warunkami wykonywania zawodu agenta celnego i jego roli systemowej; zasadniczo dobre rozwiązanie, w związku z praktyczną deregulacją zawodu agenta celnego, stanowi duże zagrożenie dla działających od lat na naszym rynku agencji celnych. Agencje celne, z jednej strony są zagrożone dużym ryzkiem odpowiedzialności solidarnej za importowy podatek VAT, za którego rozliczenie nie tylko nie odpowiadają, ale również nie mają instrumentów do weryfikacji prawidłowości rozliczenia przez importera. Z drugiej, szeroka możliwość rozliczeń importowego VAT-u uwarunkowana praktycznie jedynie uczestnictwem przedstawiciela celnego przy dokonywaniu zgłoszenia celnego, sprawia, że wiele nieuczciwych podmiotów nie tylko zajmie miejsce dotychczas działających na rynku podmiotów, ale również stwarza lukę, która może rzutować na niższe wpływy w podatku VAT;
 • wskazana jest refleksja nad krajową polityką dotyczącą uproszczeń celnych i przede wszystkim pozwoleń AEO;
 • wskazane jest szersze uwzględnienie w procesie ustawodawczym uwarunkowań praktycznych i perspektywy branży TSL oraz przedstawicieli celnych – w celu faktycznego zwiększania konkurencyjności Polski na rynku unijnym;

2. PANEL II – SKUTECZNA LOGISTYKA

 • niezbędnym jest, przez administrację oraz środowiska naukowe, a także w ramach biznesu, promowanie wiedzy o warunkach dostawy, w tym o zmianach wprowadzonych poprzez Incoterms 2020. Reguły te stanowią nieocenioną pomoc przy zawieraniu kontraktów handlowych. Uwzględniają całą potrzebną handlowcom wiedzę na temat  zadań i obowiązków stron umowy handlowej, w zakresie dostawy towarów, będących przedmiotem kontraktu. Są również praktycznymi wskazówkami  kto, co i kiedy powinien zrobić, aby te towary zostały skutecznie i bezpiecznie przemieszczone od dostawcy do odbiorcy;
 • zasadnym jest, przez administrację oraz środowiska naukowe, a także w ramach biznesu, promowanie wiedzy o Trade & Customs Compliance oraz roli brokera celnego w tym procesie. Polityka trade compliance w firmie potrzebna jest po to, by wykryć ryzyko niezgodności i zarządzać nim w ten sposób, aby żaden z członków organizacji nie dopuścił się naruszenia obowiązujących regulacji;
 • usługi e-commerce, w tym z uwagi na okres pandemii, zakorzeniły się na runku usług – wykorzystanie potencjału firm kurierskich wymaga pełnej współpracy firm oraz administracji uczestniczącej w obsłudze obrotu towarowego z krajami trzecimi. Do najważniejszych aspektów usługi e-commerce, które w późniejszej części procesu mają bezpośredni wpływ na szybkość i jakość wykonania usługi transportowej, należą: integracja systemowa oraz przygotowanie odpowiednich dokumentów.

3. PANEL III – ELEKTRONICZNE NARZĘDZIA

 • Karnet TIR powinien zostać włączony do grupy dokumentów obsługiwanych w formie elektronicznej – na ten moment Karnet TIR jako jedyny dokument tranzytowy (celny) pozostaje w wersji papierowej;
 • SENT – EMCS – należy ujednolicić dane, tak aby wielość zgłoszeń zastąpić jednym zgłoszeniem, a informacje byłyby przekazywane pomiędzy systemami wewnątrz administracji;
 • korekty niefiskalne powinny zostać włączone w proces elektronicznej obsługi, podobnie tak jak ma to miejsce w przypadku np. unieważnień (integracja z systemem AIS) – aktualnie korekty niefiskalne wymagają obsługi papierowej;
 • aktualizacja systemów nie może odbywać się w godzinach porannego i wieczornego szczytu. Wszystkie aktualizacje powinny być przeprowadzone w nocy;
 • exporty zbiorcze powinny mieć możliwość załączenia więcej niż 50 rekordów w polu 44, co usprawni obsługę przesyłek lotniczych expressowych.

 

trade & customs compliance conference

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE W OBROCIE TOWAROWYM – CŁO, VAT, AKCYZA

Konferencja będzie prowadzona stacjonarnie i on-line

Pomysł cyklicznych spotkań i konferencji dla branży Trade & Customs Compliance powstał po to, by spróbować stawić czoło wyzwaniom przyszłości i pomóc odnaleźć się w nowej sytuacji geopolitycznej, a także dla synergii nauki i biznesu i szukania nowych impulsów rozwojowych.

Już w maju, w Warszawie, spotkają się praktycy i teoretycy biznesu, naukowcy i pracownicy administracji państwowej, biznesmeni i prawnicy. Międzynarodowe prawo celne to skomplikowana i dynamiczna materia – warto budować sieć kontaktów, wymieniać doświadczenia, aby jak najskuteczniej prowadzić interesy i doradzać swoim klientom.

Tematem konferencji będzie skuteczne zarządzanie w międzynarodowym obrocie towarowym – z uwzględnieniem zagadnień podatkowych – VAT, akcyzy oraz kwestii celnych.

Patronaty nad konferencją: merytoryczne, medialne i biznesowe objęły prestiżowe instytucje i firmy. Dobór panelistów oraz skład rady naukowej gwarantuje wysoki poziom merytoryczny konferencji.

Oprócz ciekawych dyskusji i wykładów uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji eksperckich, prowadzonych w ramach podstolików tematycznych przez cały czas trwania konferencji. Pakiet uczestnika zawiera także komplet materiałów pokonferencyjnych, istnieje też możliwość publikacji artykułu naukowego/eksperckiego w Monitorze Prawa Celnego i Podatkowego. Dla komfortu naszych gości przygotowaliśmy także lunch i catering. Czekamy na Państwa zgłoszenie.

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w konferencji, ramowego programu i prelegentów.

 

PROGRAM

PROGRAM KONFERENCJI
09.30 – 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, POWITALNA KAWA
10.00 – 10.15

OTWARCIE KONFERENCJI

dr inż. Waldemar Gajda prof. WSZ SW Prezydent Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej
dr Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki

10.15 – 10.30 Wykład gościa honorowego konferencji

Trade & Customs issues with UK after Brexit 

James Hughes – Minister–Radca Handlowy ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce

10.30 – 11.00

Prawo i technologie – sprawna obsługa obrotu towarowego

Magdalena Rzeczkowska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej

11.00 – 12.00

PANEL I – DOBRE PRAWO

Prowadzący panel – Tomasz Michalak, Ministerstwo Finansów

 1. Skuteczna polityka podatkowa w obrocie towarowym z zagranicą w obszarze podatku VAT
  dr Jarosław Neneman – Uniwersytet Łódzki
 2. Unijny Kodeks Celny w praktyce
  Piotr Pogorzelski – ATNEO – Doradztwo Cło Podatki Prawo Sp. z o. o.
 3. Praktyczne aspekty wykorzystania w obsłudze celnej WIT, WIS i WIA
  Jacek Arciszewski – Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski
12.00 – 12.15 PRZERWA KAWOWA
12.15 – 13.15

PANEL II – SKUTECZNA LOGISTYKA

Prowadząca Panel – dr Agnieszka Milczarczyk Woźniak – Trade & Customs Compliance Academy

 1. Znaczenie usług logistycznych w międzynarodowym obrocie towarowym. INCOTERMS 2020
  Juliusz Skurewicz – Polska Izba Spedycji i Logistyki
 2. Skuteczne zarządzanie obsługą celną – polityka Trade Compliance
  Kamilla Lipińska – Rusak Business Services Sp. z o.o.
 3. Znaczenie sprawnej obsługi celnej w łańcuchu dostaw przesyłek kurierskich
  Mirosław Gral – Last Mile Experts Sp. z o.o.
13.15 – 13.45 PRZERWA LUNCHOWA
13.45 – 14.45

PANEL III – ELEKTRONICZNE NARZĘDZIA

Prowadzący panel – Grzegorz Smogorzewski, T4B Sp. z o. o.

 1. Sprawne przekraczanie granic w transporcie międzynarodowym
  Joanna Popiołek – Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
 2. Elektroniczna obsługa obrotu towarowego w Polsce w oparciu o doświadczenia firm spedycyjnych i przewozowych
  Adam Łukasz Ostrowski - FedEx Express Poland Sp. z o.o.
 3. Nie tylko Track and Trace
  Monika Jurkowska – Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
14.45 – 15.30 PODSUMOWANIE KONFERENCJI
prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz

Uczestnikom zapewniamy możliwość konsultacji z ekspertami w ramach podstolików tematycznych.

 

REGULAMIN


REGULAMIN KONFERENCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konferencji, zwanego dalej Regulaminem, mają zastosowanie wobec Uczestników Konferencji.
2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji, zasady organizacyjne oraz płatności.
3. Organizatorem Konferencji jest firma Trade & Customs Compliance Academy Agnieszka Milczarczyk-Woźniak z siedzibą w Warszawie, ul. Kobiałka 44A, wpisana do rejestru w CEIDG, nr NIP 7621223272, REGON 382399339, zwana dalej Organizatorem.
4. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować zgodność Konferencji z jej opisem.
5. Strona Konferencji, dalej zwana Stroną WWW, dostępna jest pod adresem www.tcca.eu

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Rejestracji na Konferencję Uczestnik (osoba fizyczna uczestnicząca w Konferencji po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego na Stronie WWW), zwany dalej Uczestnikiem, dokonuje poprzez formularz rejestracyjny na Stronie WWW.
2. Każdy Uczestnik powinien dokonać osobistego zgłoszenia udziału w Konferencji. Osobiste zgłoszenie dotyczy również sytuacji, gdy osoba jest delegowana przez Zamawiającego (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, która deleguje Uczestnika do udziału w Konferencji i opłaca udział Uczestnika w Konferencji).
3. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu przez Uczestnika oraz Zamawiającego.
4. Zapisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
5. Potwierdzeniem rejestracji jest otrzymanie od Organizatora wiadomości e–mail zawierającej dane do przelewu za udział w Konferencji. Przesłanie potwierdzenia przez Organizatora nie stanowi zawarcia umowy między Organizatorem a Zamawiającym.
6. Zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem następuje z datą odnotowania (uznanie rachunku) wpłaty dokonanej przez Zamawiającego na koncie bankowym Organizatora.
7. Płatności należy dokonać zgodnie z trybem opisanym w pkt. IV Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konferencji w każdym czasie, za zwrotem na rzecz Zamawiających wpłaconej opłaty w pełnej wysokości, jeśli Konferencja nie będzie mogła się odbyć z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku Zamawiającym nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia odszkodowawcze.

III. ZASADY KONFERENCJI

1. Termin rejestracji uczestnictwa w Konferencji upływa na 2 dni przed jej rozpoczęciem lub w chwili zamknięcia listy Uczestników. O zamknięciu listy Uczestników Organizator powiadomi bez zbędnej zwłoki komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Konferencji.
2. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu rejestracyjnym poprawnych danych. Podanie nieprawidłowych danych Uczestnika może uniemożliwić rejestrację.
3. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, także w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. Zmiana programu Konferencji nie może stanowić podstawy do kierowania roszczeń wobec Organizatora.
4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w obiektach, w których prowadzone są działania związane z Konferencją.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
6. Organizator nie wyraża zgody na profesjonalne rejestrowanie dźwięku oraz obrazu podczas wykładów, seminariów i warsztatów.

IV. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata przelewem – 100% wartości opłaty w terminie do 7 dni od rejestracji zgłoszenia na Konferencję. Opłata powinna zostać uiszczona na konto wskazane w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.
2. Opłata może zostać uiszczona przez Uczestnika bądź Zamawiającego.
3. W terminie 7 dni od dokonania płatności Organizator wystawi fakturę VAT dla Zamawiającego.
4. Cena za udział w konferencji wynosi:
– za udział stacjonarny 500 zł plus VAT
i obejmuje koszty uczestnictwa, materiałów oraz lunch
– za udział on–line 200 zł plus VAT
i obejmuje koszty uczestnictwa oraz materiałów.

Umożliwia również złożenie do publikacji referatu w kształcie wymaganym przez Organizatora.

V. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

1. Rezygnacja przez Zamawiającego z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez wysłanie wiadomości e–mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z informacją o anulowaniu zgłoszenia. Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko Zamawiającego/Uczestnika.
2. Dopuszcza się zamianę Uczestnika oddelegowanego przez Zamawiającego, jednakże po uprzednim powiadomieniu Organizatorów o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości na adres e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Rezygnacja z udziału w Konferencji na 30 dni przed planowanym terminem Konferencji nie powoduje żadnych kosztów po stronie Zamawiającego, a wpłacona kwota podlega zwrotowi w pełnej wysokości w terminie do 7 dni od daty złożenia oświadczenia o rezygnacji.
4. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym Organizator pobierze/potrąci z kwot wpłaconych opłaty manipulacyjne w następujących wysokościach:
– 50% ceny za udział w Konferencji w przypadku rezygnacji od 30 do 20 dni przed planowanym terminem konferencji,
– 100% ceny za udział w Konferencji w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 20 dni przed planowanym terminem Konferencji.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– organizacji Konferencji
– dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
– rozliczeniowym,
– tworzenia przez Organizatora dokumentacji z Konferencji.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 3 jest konieczne do wzięcia udziału w konferencji – bez podania danych wzięcie udziału w konferencji nie będzie możliwe.
5. Wizerunek uczestników może zostać zarejestrowany na zdjęciach i filmach nagrywanych podczas jej trwania, w szczególności w trakcie trwania wykładów i seminariów oraz imprez towarzyszących Konferencji. Materiały te będą wykorzystane wyłącznie w celu promocji Konferencji oraz jej kolejnych edycji w sposób profesjonalny.
6. Organizator może przygotować imienne identyfikatory, na których zostaną zamieszczone następujące informacje: imię, nazwisko, nazwa/instytucji.
7. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – za zgodą Uczestnika – Organizator może przetwarzać dane odosobowe Uczestnika w celu przesłania informacji o kolejnych edycjach konferencji organizowanych przez Organizatora.
8. Dane Uczestnika będą przetwarzane do zakończenia konferencji. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora. Dane mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków ciążących na Organizatorze wynikających z przepisów księgowych i podatkowych.
9. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 7 dane mogą być przetwarzane do momentu wycofania zgody na przesyłanie informacji skierowanej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10. Organizator nie przewiduje udostępniania informacji osobom trzecim.
11. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień w Regulaminie, z zastrzeżeniem powiadomienia o nich Zamawiającego w formie wysłania e–maila na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
2. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy oraz pełnego zwrotu wpłaconej kwoty.

MIEJSCE

PATRONAT

PATRONAT MERYTORYCZNY
 

Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4
00–074 Warszawa
www.kig.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Polska Izba Spedycji i Logistyki
ul. Świętojańska 3/2
81–368 Gdynia
www.pisil.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
al. Jana Pawła II 78
00–175 Warszawa
www.zmpd.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
logo krajowa izba gospodarcza Polska Izba Spedycji i Logistyki Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

 

PATRONAT BIZNESOWY  PATRONAT MEDIALNY

 PENTACOMP Systemy Informatyczne S.A.
Al. Jerozolimskie 179
02–222 Warszawa
www.pentacomp.pl/pl/
Last Mile Experts
ul. Kiedacza 8a
02-776 Warszawa
www.lastmileexperts.com
Monitor Prawa Celnego i Podatkowegopenta-comp Logo Last Mile Experts  logo monitor prawa celnego i podatkowego 

RADA NAUKOWA

Piotr Witkowski

 

dr hab. Piotr Witkowski

Uniwersytet Marii Curie-Skołokowskiej w Lublinie

Artur Kuś

 

prof. dr hab. Artur Kuś

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wiesław Czyżowicz

 

prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Adam Mariański

 

Prof. dr hab. Adam Mariański

Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Jarosław Neneman

 

Dr Jarosław Neneman

Uniwersytet Łódzki

dr inż. Waldemar Gajda prof. WSZ-SW

 

dr inż. Waldemar Gajda prof. WSZ-SW

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

Agnieszka Milczarczyk-Woźniak

 

dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak

Sekretarz Konferencji

Trade & Customs Compliance Academy

PRELEGENCI

Joanna Popiołek

 

Joanna Popiołek

Zastępca Dyrektora w Departamencie Transportu w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

Monika Jurkowska

 

Monika Jurkowska

Doradca podatkowy, partner w kancelarii KDCP, analityk w Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

Piotr Pogorzelski

 

Piotr Pogorzelski

Partner w ATNEO Doradztwo Cło Podatki Prawo Sp. z o.o.

Agnieszka Milczarczyk-Woźniak

 

dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak

Trade & Customs Compliance Academy

Mirosław Gral

 

Mirosław Gral

Last Mile Experts Sp. z o.o.

Juliusz Skurewicz

 

Juliusz Skurewicz

Polska Izba Spedycji i Logistyki

Jarosław Neneman

 

dr Jarosław Neneman

były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Uniwersytet Łódzki

Tomasz Michalak

 

Tomasz Michalak

były Szef Służby Celnej
Ministerstwo Finansów

Jacek Arciszewski

 

Jacek Arciszewski

Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski

Grzegorz Smogorzewski

 

Grzegorz Smogorzewski

Były zastępca Szefa Służby Celnej
Pełnomocnik Zarządu ds. Kontroli Jakości Projektów w T4B Sp. z o.o.

Kamila Lipińska

 

Kamilla Lipińska

Trade Compliance Manager
Rusak Business Services Sp. z o.o.

GOŚCIE HONOROWI

Magdalena Rzeczkowska

 

Magdalena Rzeczkowska

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Jan Buczek

 

Jan Buczek

Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

Adam Mariański

 

prof. dr hab. Adam Mariański

Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych
Uniwersytet Łódzki

Marek Tarczyński

 

Marek Tarczyński

Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji I Logistyki

Andrzej Arendarski

 

dr Andrzej Arendarski

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Wiesław Czyżowicz

 

prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz

były Szef Służby Celnej
Szkoła Główna Handlowa

James Huges

 

James Huges

Minister-Doradca ds. Gospodarczych w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Polsce

Agnieszka Milczarczyk–Woźniak
tel. 602 698 952

CHCĘ SIĘ ZAPISAĆ

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

 

 

W cenie:

 • udział w konferencji,
 • możliwość konsultacji z ekspertami w ramach podstolików tematycznych przez cały czas trwania konferencji,
 • materiały pokonferencyjne,
 • możliwość publikacji artykułu naukowego lub eksperckiego w Monitorze Prawa Celnego i Podatkowego;
 • catering (w tym lunch).

 

Numer rachunku, na który można dokonywać wpłat za udział w konferencji:
87 1050 1025 1000 0097 2491 0451 ING Bank

 

  KOSZT UCZESTNICTWA
koszt uczestnictwa stacjonarnego 500 zł plus VAT
koszt uczestnictwa on-line 200 zł plus VAT

 

Termin – 21.05.2020 Nowy termin konferencji 17.09

Konferencja będzie prowadzona stacjonarnie i on-line


Miejsce: Warszawska Szkoła Zarządzania, ul. Siedmiogrodzka 3A, Warszawa
Czas trwania – 10.00–15.30


GOŚCIE HONOROWI

dr Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Jan Buczek Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
prof. zw. dr hab. Wiesław Czyżowicz – Szkoła Główna Handlowa
James Hughes attaché handlowy Wielkiej Brytanii
prof. dr hab. Adam Mariański Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Uniwersytet Łódzki
Magdalena Rzeczkowska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki

 

PATRONAT MERYTORYCZNY

Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4
00–074 Warszawa
www.kig.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polska Izba Spedycji i Logistyki
ul. Świętojańska 3/2
81–368 Gdynia
www.pisil.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
al. Jana Pawła II 78
00–175 Warszawa
www.zmpd.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PATRONAT BIZNESOWY

PENTACOMP Systemy Informatyczne S.A.
Al. Jerozolimskie 179
02–222 Warszawa
www.pentacomp.pl/pl/

Last Mile Experts
ul. Kiedacza 8a
02-776 Warszawa
www.lastmileexperts.com

 

TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE CONFERENCE
BIZNES, NAUKA, ADMINISTRACJA

 

trade & customs compliance conference

Konferencja 17.09.2020 - wnioski i postulaty

TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE CONFERENCE
- BIZNES, NAUKA, ADMINISTRACJA
SKUTECZNE ZARZĄDZANIE W OBROCIE TOWAROWYM
- CŁO, VAT, AKCYZA

Warszawa, 17.09.2020

Pomysł cyklicznych spotkań i konferencji dla branży Trade & Customs Compliance powstał po to, by stawić czoło wyzwaniom przyszłości i pomóc odnaleźć się w nowej sytuacji geopolitycznej, a także dla synergii nauki i biznesu oraz szukania nowych impulsów rozwojowych.


17 września br., stacjonarnie w Warszawie oraz on-line, spotkali się praktycy i teoretycy biznesu, naukowcy i pracownicy administracji państwowej, biznesmeni i prawnicy, aby budować sieć kontaktów i wymieniać doświadczenia.


Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na konferencji oraz wsparli nas merytorycznie i biznesowo.
Do zobaczenia na II wiosennej edycji Trade & Customs Compliance Conference!!!

 

WNIOSKI I POSTULATY
I EDYCJI
TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE CONFERENCE

1. PANEL – DOBRE PRAWO

 • na poszczególne podatki trzeba patrzeć przez pryzmat całego systemu podatkowego, a nawet szerzej: systemu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i systemu świadczeń społecznych. Ważne jest by system był efektywny, tj. gromadził określone środki przy minimalizowaniu szeroko rozumianych kosztów gospodarczych i społecznych. W przypadku VAT warto rozważyć ujednolicanie stawek VAT połączone ze zwiększeniem progu wejścia w VAT i zwiększeniem progresywności PIT;
 • zmiany w art. 33a ustawy o VAT związane z wejściem w życie od października 2020 r. nowego pliku JPK istotnie zwiększają ryzyka przedstawicieli celnych i pozbawiają ich praktycznych narzędzi weryfikacji rozliczeń podatkowych importerów (za które przedstawiciele Ci współodpowiadają). Może to powodować odchodzenie agencji celnych od dokonywania odpraw z zastosowaniem art. 33a ustawy o VAT, a w dalszej perspektywie odpływ odpraw celnych z Polski;
 • z systemowego puntu widzenia bardzo problematyczne wydaje się dopuszczenie możliwości dokonywania odpraw z zastosowaniem art. 33a ustawy o VAT przez każdego przedstawiciela (bez dodatkowych wymogów po stronie przedstawiciela w postaci np. pozwolenia AEO), co w praktyce może prowadzić do nadużyć podatkowych z wykorzystaniem przedmiotowej regulacji;
 • w obszarze podatku akcyzowego, jako względnie zsynchronizowanego z cłem, należy podjąć działania mające na celu dalszą synchronizację: możliwość wykorzystania WIT-ów w obszarze akcyzowym; przyśpieszenie prac legislacyjnych nad ustawą, która pozwoli prowadzić jedno postępowanie w zakresie cła i podatków importowych; skasowanie obecnej, przestarzałej definicji miejsca importu, która nie pozwala na jego dokonywanie w składzie podatkowym (relikt dawnej odrębności cła i akcyzy, krępujący działalność gospodarczą);
 • zasadnym jest ujednolicenie przepisów prawa w zakresie zwolnienia w przypadku importu paliwa w baku pojazdów ciężarowych (najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie przepisów celnych, z uwagi na możliwości techniczne Krajowej Administracji Skarbowej);
 • usługi przedstawicielstwa celnego stanowią obecnie usługi bardzo podwyższonego ryzyka, a ich świadczenie wymaga wykwalifikowanej kadry i bardzo zacieśnionej współpracy między przedstawicielem a jego klientem – należy podjąć działania w celu ograniczenia ryzyk celnych i podatkowych dotyczących obu stron;
 • potrzebna jest refleksja ustawodawcy związana z warunkami wykonywania zawodu agenta celnego i jego roli systemowej; zasadniczo dobre rozwiązanie, w związku z praktyczną deregulacją zawodu agenta celnego, stanowi duże zagrożenie dla działających od lat na naszym rynku agencji celnych. Agencje celne, z jednej strony są zagrożone dużym ryzkiem odpowiedzialności solidarnej za importowy podatek VAT, za którego rozliczenie nie tylko nie odpowiadają, ale również nie mają instrumentów do weryfikacji prawidłowości rozliczenia przez importera. Z drugiej, szeroka możliwość rozliczeń importowego VAT-u uwarunkowana praktycznie jedynie uczestnictwem przedstawiciela celnego przy dokonywaniu zgłoszenia celnego, sprawia, że wiele nieuczciwych podmiotów nie tylko zajmie miejsce dotychczas działających na rynku podmiotów, ale również stwarza lukę, która może rzutować na niższe wpływy w podatku VAT;
 • wskazana jest refleksja nad krajową polityką dotyczącą uproszczeń celnych i przede wszystkim pozwoleń AEO;
 • wskazane jest szersze uwzględnienie w procesie ustawodawczym uwarunkowań praktycznych i perspektywy branży TSL oraz przedstawicieli celnych – w celu faktycznego zwiększania konkurencyjności Polski na rynku unijnym;

2. PANEL II – SKUTECZNA LOGISTYKA

 • niezbędnym jest, przez administrację oraz środowiska naukowe, a także w ramach biznesu, promowanie wiedzy o warunkach dostawy, w tym o zmianach wprowadzonych poprzez Incoterms 2020. Reguły te stanowią nieocenioną pomoc przy zawieraniu kontraktów handlowych. Uwzględniają całą potrzebną handlowcom wiedzę na temat  zadań i obowiązków stron umowy handlowej, w zakresie dostawy towarów, będących przedmiotem kontraktu. Są również praktycznymi wskazówkami  kto, co i kiedy powinien zrobić, aby te towary zostały skutecznie i bezpiecznie przemieszczone od dostawcy do odbiorcy;
 • zasadnym jest, przez administrację oraz środowiska naukowe, a także w ramach biznesu, promowanie wiedzy o Trade & Customs Compliance oraz roli brokera celnego w tym procesie. Polityka trade compliance w firmie potrzebna jest po to, by wykryć ryzyko niezgodności i zarządzać nim w ten sposób, aby żaden z członków organizacji nie dopuścił się naruszenia obowiązujących regulacji;
 • usługi e-commerce, w tym z uwagi na okres pandemii, zakorzeniły się na runku usług – wykorzystanie potencjału firm kurierskich wymaga pełnej współpracy firm oraz administracji uczestniczącej w obsłudze obrotu towarowego z krajami trzecimi. Do najważniejszych aspektów usługi e-commerce, które w późniejszej części procesu mają bezpośredni wpływ na szybkość i jakość wykonania usługi transportowej, należą: integracja systemowa oraz przygotowanie odpowiednich dokumentów.

3. PANEL III – ELEKTRONICZNE NARZĘDZIA

 • Karnet TIR powinien zostać włączony do grupy dokumentów obsługiwanych w formie elektronicznej – na ten moment Karnet TIR jako jedyny dokument tranzytowy (celny) pozostaje w wersji papierowej;
 • SENT – EMCS – należy ujednolicić dane, tak aby wielość zgłoszeń zastąpić jednym zgłoszeniem, a informacje byłyby przekazywane pomiędzy systemami wewnątrz administracji;
 • korekty niefiskalne powinny zostać włączone w proces elektronicznej obsługi, podobnie tak jak ma to miejsce w przypadku np. unieważnień (integracja z systemem AIS) – aktualnie korekty niefiskalne wymagają obsługi papierowej;
 • aktualizacja systemów nie może odbywać się w godzinach porannego i wieczornego szczytu. Wszystkie aktualizacje powinny być przeprowadzone w nocy;
 • exporty zbiorcze powinny mieć możliwość załączenia więcej niż 50 rekordów w polu 44, co usprawni obsługę przesyłek lotniczych expressowych.

 

trade & customs compliance conference

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE W OBROCIE TOWAROWYM – CŁO, VAT, AKCYZA

Konferencja będzie prowadzona stacjonarnie i on-line

 

Pomysł cyklicznych spotkań i konferencji dla branży Trade & Customs Compliance powstał po to, by spróbować stawić czoło wyzwaniom przyszłości i pomóc odnaleźć się w nowej sytuacji geopolitycznej, a także dla synergii nauki i biznesu i szukania nowych impulsów rozwojowych.

Już w maju, w Warszawie, spotkają się praktycy i teoretycy biznesu, naukowcy i pracownicy administracji państwowej, biznesmeni i prawnicy. Międzynarodowe prawo celne to skomplikowana i dynamiczna materia – warto budować sieć kontaktów, wymieniać doświadczenia, aby jak najskuteczniej prowadzić interesy i doradzać swoim klientom.

Tematem konferencji będzie skuteczne zarządzanie w międzynarodowym obrocie towarowym – z uwzględnieniem zagadnień podatkowych – VAT, akcyzy oraz kwestii celnych.

Patronaty nad konferencją: merytoryczne, medialne i biznesowe objęły prestiżowe instytucje i firmy. Dobór panelistów oraz skład rady naukowej gwarantuje wysoki poziom merytoryczny konferencji.

Oprócz ciekawych dyskusji i wykładów uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji eksperckich, prowadzonych w ramach podstolików tematycznych przez cały czas trwania konferencji. Pakiet uczestnika zawiera także komplet materiałów pokonferencyjnych, istnieje też możliwość publikacji artykułu naukowego/eksperckiego w Monitorze Prawa Celnego i Podatkowego. Dla komfortu naszych gości przygotowaliśmy także lunch i catering. Czekamy na Państwa zgłoszenie.

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w konferencji, ramowego programu i prelegentów.

 

PROGRAM

PROGRAM KONFERENCJI
09.30 – 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, POWITALNA KAWA
10.00 – 10.15

OTWARCIE KONFERENCJI

dr inż. Waldemar Gajda prof. WSZ SW Prezydent Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej
dr Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki

10.15 – 10.30 Wykład gościa honorowego konferencji

Trade & Customs issues with UK after Brexit 

James Hughes – Minister–Radca Handlowy ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce

10.30 – 11.00

Prawo i technologie – sprawna obsługa obrotu towarowego

Magdalena Rzeczkowska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej

11.00 – 12.00

PANEL I – DOBRE PRAWO

Prowadzący panel – Tomasz Michalak, Ministerstwo Finansów

 1. Skuteczna polityka podatkowa w obrocie towarowym z zagranicą w obszarze podatku VAT
  dr Jarosław Neneman – Uniwersytet Łódzki
 2. Unijny Kodeks Celny w praktyce
  Piotr Pogorzelski – ATNEO – Doradztwo Cło Podatki Prawo Sp. z o. o.
 3. Praktyczne aspekty wykorzystania w obsłudze celnej WIT, WIS i WIA
  Jacek Arciszewski – Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski
12.00 – 12.15 PRZERWA KAWOWA
12.15 – 13.15

PANEL II – SKUTECZNA LOGISTYKA

Prowadząca Panel – dr Agnieszka Milczarczyk Woźniak – Trade & Customs Compliance Academy

 1. Znaczenie usług logistycznych w międzynarodowym obrocie towarowym. INCOTERMS 2020
  Juliusz Skurewicz – Polska Izba Spedycji i Logistyki
 2. Skuteczne zarządzanie obsługą celną – polityka Trade Compliance
  Kamilla Lipińska – Rusak Business Services Sp. z o.o.
 3. Znaczenie sprawnej obsługi celnej w łańcuchu dostaw przesyłek kurierskich
  Mirosław Gral – Last Mile Experts Sp. z o.o.
13.15 – 13.45 PRZERWA LUNCHOWA
13.45 – 14.45

PANEL III – ELEKTRONICZNE NARZĘDZIA

Prowadzący panel – Grzegorz Smogorzewski, T4B Sp. z o. o.

 1. Sprawne przekraczanie granic w transporcie międzynarodowym
  Joanna Popiołek – Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
 2. Elektroniczna obsługa obrotu towarowego w Polsce w oparciu o doświadczenia firm spedycyjnych i przewozowych
  Adam Łukasz Ostrowski - FedEx Express Poland Sp. z o.o.
 3. Nie tylko Track and Trace
  Monika Jurkowska – Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
14.45 – 15.30 PODSUMOWANIE KONFERENCJI
prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz

Uczestnikom zapewniamy możliwość konsultacji z ekspertami w ramach podstolików tematycznych.

 

REGULAMIN


REGULAMIN KONFERENCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konferencji, zwanego dalej Regulaminem, mają zastosowanie wobec Uczestników Konferencji.
2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji, zasady organizacyjne oraz płatności.
3. Organizatorem Konferencji jest firma Trade & Customs Compliance Academy Agnieszka Milczarczyk-Woźniak z siedzibą w Warszawie, ul. Kobiałka 44A, wpisana do rejestru w CEIDG, nr NIP 7621223272, REGON 382399339, zwana dalej Organizatorem.
4. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować zgodność Konferencji z jej opisem.
5. Strona Konferencji, dalej zwana Stroną WWW, dostępna jest pod adresem www.tcca.eu

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Rejestracji na Konferencję Uczestnik (osoba fizyczna uczestnicząca w Konferencji po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego na Stronie WWW), zwany dalej Uczestnikiem, dokonuje poprzez formularz rejestracyjny na Stronie WWW.
2. Każdy Uczestnik powinien dokonać osobistego zgłoszenia udziału w Konferencji. Osobiste zgłoszenie dotyczy również sytuacji, gdy osoba jest delegowana przez Zamawiającego (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, która deleguje Uczestnika do udziału w Konferencji i opłaca udział Uczestnika w Konferencji).
3. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu przez Uczestnika oraz Zamawiającego.
4. Zapisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
5. Potwierdzeniem rejestracji jest otrzymanie od Organizatora wiadomości e–mail zawierającej dane do przelewu za udział w Konferencji. Przesłanie potwierdzenia przez Organizatora nie stanowi zawarcia umowy między Organizatorem a Zamawiającym.
6. Zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem następuje z datą odnotowania (uznanie rachunku) wpłaty dokonanej przez Zamawiającego na koncie bankowym Organizatora.
7. Płatności należy dokonać zgodnie z trybem opisanym w pkt. IV Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konferencji w każdym czasie, za zwrotem na rzecz Zamawiających wpłaconej opłaty w pełnej wysokości, jeśli Konferencja nie będzie mogła się odbyć z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku Zamawiającym nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia odszkodowawcze.

III. ZASADY KONFERENCJI

1. Termin rejestracji uczestnictwa w Konferencji upływa na 2 dni przed jej rozpoczęciem lub w chwili zamknięcia listy Uczestników. O zamknięciu listy Uczestników Organizator powiadomi bez zbędnej zwłoki komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Konferencji.
2. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu rejestracyjnym poprawnych danych. Podanie nieprawidłowych danych Uczestnika może uniemożliwić rejestrację.
3. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, także w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. Zmiana programu Konferencji nie może stanowić podstawy do kierowania roszczeń wobec Organizatora.
4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w obiektach, w których prowadzone są działania związane z Konferencją.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
6. Organizator nie wyraża zgody na profesjonalne rejestrowanie dźwięku oraz obrazu podczas wykładów, seminariów i warsztatów.

IV. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata przelewem – 100% wartości opłaty w terminie do 7 dni od rejestracji zgłoszenia na Konferencję. Opłata powinna zostać uiszczona na konto wskazane w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.
2. Opłata może zostać uiszczona przez Uczestnika bądź Zamawiającego.
3. W terminie 7 dni od dokonania płatności Organizator wystawi fakturę VAT dla Zamawiającego.
4. Cena za udział w konferencji wynosi:
– za udział stacjonarny 500 zł plus VAT
i obejmuje koszty uczestnictwa, materiałów oraz lunch
– za udział on–line 200 zł plus VAT
i obejmuje koszty uczestnictwa oraz materiałów.

Umożliwia również złożenie do publikacji referatu w kształcie wymaganym przez Organizatora.

V. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

1. Rezygnacja przez Zamawiającego z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez wysłanie wiadomości e–mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z informacją o anulowaniu zgłoszenia. Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko Zamawiającego/Uczestnika.
2. Dopuszcza się zamianę Uczestnika oddelegowanego przez Zamawiającego, jednakże po uprzednim powiadomieniu Organizatorów o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości na adres e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Rezygnacja z udziału w Konferencji na 30 dni przed planowanym terminem Konferencji nie powoduje żadnych kosztów po stronie Zamawiającego, a wpłacona kwota podlega zwrotowi w pełnej wysokości w terminie do 7 dni od daty złożenia oświadczenia o rezygnacji.
4. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym Organizator pobierze/potrąci z kwot wpłaconych opłaty manipulacyjne w następujących wysokościach:
– 50% ceny za udział w Konferencji w przypadku rezygnacji od 30 do 20 dni przed planowanym terminem konferencji,
– 100% ceny za udział w Konferencji w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 20 dni przed planowanym terminem Konferencji.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– organizacji Konferencji
– dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
– rozliczeniowym,
– tworzenia przez Organizatora dokumentacji z Konferencji.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 3 jest konieczne do wzięcia udziału w konferencji – bez podania danych wzięcie udziału w konferencji nie będzie możliwe.
5. Wizerunek uczestników może zostać zarejestrowany na zdjęciach i filmach nagrywanych podczas jej trwania, w szczególności w trakcie trwania wykładów i seminariów oraz imprez towarzyszących Konferencji. Materiały te będą wykorzystane wyłącznie w celu promocji Konferencji oraz jej kolejnych edycji w sposób profesjonalny.
6. Organizator może przygotować imienne identyfikatory, na których zostaną zamieszczone następujące informacje: imię, nazwisko, nazwa/instytucji.
7. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – za zgodą Uczestnika – Organizator może przetwarzać dane odosobowe Uczestnika w celu przesłania informacji o kolejnych edycjach konferencji organizowanych przez Organizatora.
8. Dane Uczestnika będą przetwarzane do zakończenia konferencji. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora. Dane mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków ciążących na Organizatorze wynikających z przepisów księgowych i podatkowych.
9. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 7 dane mogą być przetwarzane do momentu wycofania zgody na przesyłanie informacji skierowanej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10. Organizator nie przewiduje udostępniania informacji osobom trzecim.
11. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień w Regulaminie, z zastrzeżeniem powiadomienia o nich Zamawiającego w formie wysłania e–maila na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
2. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy oraz pełnego zwrotu wpłaconej kwoty.

MIEJSCE

PATRONAT

PATRONAT MERYTORYCZNY
 

Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4
00–074 Warszawa
www.kig.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Polska Izba Spedycji i Logistyki
ul. Świętojańska 3/2
81–368 Gdynia
www.pisil.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
al. Jana Pawła II 78
00–175 Warszawa
www.zmpd.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
logo krajowa izba gospodarcza Polska Izba Spedycji i Logistyki Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

 

PATRONAT BIZNESOWY  PATRONAT MEDIALNY

 PENTACOMP Systemy Informatyczne S.A.
Al. Jerozolimskie 179
02–222 Warszawa
www.pentacomp.pl/pl/
Last Mile Experts
ul. Kiedacza 8a
02-776 Warszawa
www.lastmileexperts.com
Monitor Prawa Celnego i Podatkowegopenta-comp Logo Last Mile Experts  logo monitor prawa celnego i podatkowego 

RADA NAUKOWA

Piotr Witkowski
Piotr Witkowski

 

dr hab. Piotr Witkowski

Uniwersytet Marii Curie-Skołokowskiej w Lublinie

Artur Kuś
Artur Kuś

 

prof. dr hab. Artur Kuś

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wiesław Czyżowicz
Wiesław Czyżowicz

 

prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Adam Mariański
Adam Mariański

 

Prof. dr hab. Adam Mariański

Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Jarosław Neneman
Jarosław Neneman

 

Dr Jarosław Neneman

Uniwersytet Łódzki

dr inż. Waldemar Gajda prof. WSZ-SW
dr inż. Waldemar Gajda prof. WSZ-SW

 

dr inż. Waldemar Gajda prof. WSZ-SW

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

Agnieszka Milczarczyk-Woźniak
Agnieszka Milczarczyk-Woźniak

 

dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak

Sekretarz Konferencji

Trade & Customs Compliance Academy

PRELEGENCI

Joanna Popiołek
Joanna Popiołek

 

Joanna Popiołek

Zastępca Dyrektora w Departamencie Transportu w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

Monika Jurkowska
Monika Jurkowska

 

Monika Jurkowska

Doradca podatkowy, partner w kancelarii KDCP, analityk w Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

Piotr Pogorzelski
Piotr Pogorzelski

 

Piotr Pogorzelski

Partner w ATNEO Doradztwo Cło Podatki Prawo Sp. z o.o.

Agnieszka Milczarczyk-Woźniak
Agnieszka Milczarczyk-Woźniak

 

dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak

Trade & Customs Compliance Academy

Mirosław Gral
Mirosław Gral

 

Mirosław Gral

Last Mile Experts Sp. z o.o.

Juliusz Skurewicz
Juliusz Skurewicz

 

Juliusz Skurewicz

Polska Izba Spedycji i Logistyki

Jarosław Neneman
Jarosław Neneman

 

dr Jarosław Neneman

były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Uniwersytet Łódzki

Tomasz Michalak
Tomasz Michalak

 

Tomasz Michalak

były Szef Służby Celnej
Ministerstwo Finansów

Jacek Arciszewski
Jacek Arciszewski

 

Jacek Arciszewski

Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski

Grzegorz Smogorzewski
Grzegorz Smogorzewski

 

Grzegorz Smogorzewski

Były zastępca Szefa Służby Celnej
Pełnomocnik Zarządu ds. Kontroli Jakości Projektów w T4B Sp. z o.o.

Kamila Lipińska
Kamila Lipińska

 

Kamilla Lipińska

Trade Compliance Manager
Rusak Business Services Sp. z o.o.

GOŚCIE HONOROWI

Magdalena Rzeczkowska
Magdalena Rzeczkowska

 

Magdalena Rzeczkowska

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Jan Buczek
Jan Buczek

 

Jan Buczek

Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

Adam Mariański
Adam Mariański

 

prof. dr hab. Adam Mariański

Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych
Uniwersytet Łódzki

Marek Tarczyński
Marek Tarczyński

 

Marek Tarczyński

Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji I Logistyki

Andrzej Arendarski
Andrzej Arendarski

 

dr Andrzej Arendarski

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Wiesław Czyżowicz
Wiesław Czyżowicz

 

prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz

były Szef Służby Celnej
Szkoła Główna Handlowa

James Huges
James Huges

 

James Huges

Minister-Doradca ds. Gospodarczych w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Polsce

Agnieszka Milczarczyk–Woźniak
tel. 602 698 952

CHCĘ SIĘ ZAPISAĆ

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

 

 

W cenie:

 • udział w konferencji,
 • możliwość konsultacji z ekspertami w ramach podstolików tematycznych przez cały czas trwania konferencji,
 • materiały pokonferencyjne,
 • możliwość publikacji artykułu naukowego lub eksperckiego w Monitorze Prawa Celnego i Podatkowego;
 • catering (w tym lunch).

 

Numer rachunku, na który można dokonywać wpłat za udział w konferencji:
87 1050 1025 1000 0097 2491 0451 ING Bank

 

  KOSZT UCZESTNICTWA
koszt uczestnictwa stacjonarnego 500 zł plus VAT
koszt uczestnictwa on-line 200 zł plus VAT

 

Termin – 21.05.2020 Nowy termin konferencji 17.09

Konferencja będzie prowadzona stacjonarnie i on-line


Miejsce: Warszawska Szkoła Zarządzania, ul. Siedmiogrodzka 3A, Warszawa
Czas trwania – 10.00–15.30


GOŚCIE HONOROWI

dr Andrzej Arendarski  Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Jan Buczek  Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
prof. zw. dr hab. Wiesław Czyżowicz – Szkoła Główna Handlowa
James Hughes  attaché handlowy Wielkiej Brytanii
prof. dr hab. Adam Mariański  Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Uniwersytet Łódzki
Magdalena Rzeczkowska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki

 

PATRONAT MERYTORYCZNY

Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4
00–074 Warszawa
www.kig.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polska Izba Spedycji i Logistyki
ul. Świętojańska 3/2
81–368 Gdynia
www.pisil.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
al. Jana Pawła II 78
00–175 Warszawa
www.zmpd.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PATRONAT BIZNESOWY

PENTACOMP Systemy Informatyczne S.A.
Al. Jerozolimskie 179
02–222 Warszawa
www.pentacomp.pl/pl/

Last Mile Experts
ul. Kiedacza 8a
02-776 Warszawa
www.lastmileexperts.com

 

KONFERENCJA HYBRYDOWA
TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE CONFERENCE – III EDYCJA

trade & customs compliance conference

 

NOWE PRZEPISY, POLITYKA I PRAKTYKA CELNA – POLSKA, EUROPA, ŚWIAT

Termin – 20 maja 2022
Miejsce: Warszawska Szkoła Zarządzania, ul. Siedmiogrodzka 3A, Warszawa
Czas trwania - 9.00-16.30

 

Trade & Customs Compliance Conference III edycja 2022 – relacja z wydarzenia

W dniu 20 maja 2022r. odbyła się III edycja Trade & Customs Compliance Conference. Tym razem tematem spotkania były „Nowe przepisy, polityka i praktyka celna – Polska, Europa, Świat”. Jest to cykliczny projektem, organizowanym przez Trade & Customs Compliance Academy. Konferencja zorganizowana została w formie hybrydowej.

Wydarzenie rozpoczęło się od wystąpień gości specjalnych. Katarzyna Krawicz-Nowak – Vice-Dyrektor Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów, podzieliła się najświeższymi spostrzeżeniami na temat trendów i perspektyw w zakresie dokumentowania preferencyjnego pochodzenia towarów. Mariusz Koter – Naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł w Ministerstwie Finansów przedstawił wnikliwą ocenę na temat bezpieczeństwa łańcucha dostaw towarów z uwzględnieniem bieżących uwarunkować na świecie. Józef Pawlukiewicz – były attaché celny RP w Chinach omówił relacje handlowe Polski z Chinami z punktu widzenia KAS. Dariusz Wencel – attaché celny RP w Wielkiej Brytanii dokonał interesującej oceny sytuacji po Brexit oraz przedstawił perspektywy na przyszłość w relacjach UK-UE. Tadeusz Senda - attaché celny RP przy Unii Europejskiej przybliżył aspekty celne dostawy towarów w ramach jedwabnego szlaku oraz elementy krytyczne z tym związane. Tomasz Michalak – ekspert narodowy w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej dokonał oceny unii celnej UE, wskazując perspektywy i kierunki zmian. Agnieszka Butrym-Bielatko – ekspertka Światowej Organizacji Celnej przekazała przydatną, praktyczną wiedzę na temat zasad funkcjonowania WCO oraz jej zadań i funkcji w biznesie. Jacek Kroczyński - Naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł w Ministerstwie Finansów omówił reguły przejściowe wynikające z Regionalnej konwencja PEM w sprawie preferencyjnych reguł pochodzenia. Edward Madej – Naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł w Ministerstwie Finansów dokonał analizy zmiany w taryfie celnej, jakie zostały wprowadzone w ramach HS 2022.

Łączyliśmy się również online z dr Andrzejem Juchniewiczem z Szefem Biura Handlu Zagranicznego PAIH w Szanghaju oraz Mateuszem Dawidowskim – Dyrektorem Przedstawicielstwa Portu Morskiego Gdańsk w Szanghaju, którzy przekazali najświeższe informacje nt. wymiany handlowej z Chinami i sytuacji w porcie w Szanghaju.

Podczas Panelu I „Reguły pochodzenia towarów” prelegenci Roman Rosiak – Commercial Compliance Director w Guardian Industries Luxembourg, Kamilla Lipińska – Senior Customs Advisor w Cargill Poland oraz Beata Kasperowicz – Customs Manager Poland & Eastern Europe w Pepco CEE wypowiedzieli się na temat nowych umów FTA oraz zmian w już istniejących. Dokonali analizy praktycznych aspektów związanych z potwierdzaniem preferencyjnego i niepreferencyjnego pochodzenie towarów. Omówili Access to Market i narzędzia ROSA do samooceny reguł pochodzenia.

Klasyfikacja taryfowa w kontekście zmian HS 2022, opinii klasyfikacyjnych WCO, BTI oraz wyroków sądowych UE i PL. Praktyczne aspekty ustalania kodów taryfowych towarów na przykładzie dodatków paszowych, maszyn i urządzeń różnego typu oraz części do nich oraz rozbieżności w stosowaniu kodów taryfowych w kontekście customs compliance. Takie tematy były przedmiotem analizy w ramach panelu II „Taryfa celna”, w ramach którego wystąpiły Izabella Nawrot – Manager of Foreign Trade Governance EU w Robert Bosch i Agnieszka Samulak – EMEA Advisory Solutions Consultant w Cargill Poland.

Tematem Panelu III było „E-cło Plus”. Prelegenci Grzegorz Smogorzewski – Pełnomocnik Zarządu ds. Kontroli Jakości Projektów w firmie T4B Group wraz z Dariuszem Leśniewskim – prawnikiem w SWLEX – Prawo. Fundusze. Księgowość omówili wnioskowanie, realizację oraz rozliczanie elektroniczne procedur celnych, dokonali teoretycznej i praktycznej oceny systemu e-Klient oraz projektu Cyfrowa Granica, pod kątem awizacji, Single Window oraz e-Granicy.

Otwarte platformy cyfrowe w służbie e-commerce, logistyki i agencji celnych. Rola sztucznej inteligencji w usprawnianiu łańcucha logistycznego. Zarządzanie procesem od zakupu w sklepie internetowym aż do dostawy do konsumenta. Platformy cyfrowe wspierające rozliczenia należności celno-podatkowych. Te istotne zagadnienia były przedmiotem wystąpień Mirosława Grala – Vice-prezydenta w Last Mile Experts oraz Artura Piotrowskiego – wykładowcy w Warszawskiej Szkole Zarządzania w ramach panelu IV „E-commerce”.

„Podatek akcyzowy” stanowił temat panelu V. Prelegenci Jacek Arciszewski – właściciel w Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski i Wojciech Bronicki – Partner w BBGTAX Kancelaria Podatkowa przedstawili szanse i bariery dla międzynarodowego obrotu wyrobami akcyzowymi na podstawie nowej akcyzowej dyrektywy horyzontalnej oraz dokonali analizy stawek akcyzy do 2027r.

Panele VI i VII zostały poświęcone „Podatkowi VAT”. W części I, dr Beata Rogowska-Rajda – wykładowczyni na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Tomasz Tratkiewicz – wykładowca na Wydziale Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego dokonali oceny nowej dyrektywy stawkowej w VAT, pod katem nowych wyzwań i możliwości związanych z szerszym stosowaniem stawek obniżonych w VAT, z perspektywy Polski. W części II Rafał Pogorzelski – Partner w ATNEO Doradztwo Cło Podatki Prawo Sp. z o.o. i Jakub Jaros – Dyrektor w Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług omówili metody zabezpieczania stosowanej klasyfikacji dla potrzeb celnych i podatkowych, z uwzględnieniem ewolucji rozwiązań, bieżących wyzwań i planowanych zmiany.

Podsumowania konferencji dokonał prof. Wiesław Czyżowicz – ekspert Światowej Organizacji Celnej, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Moderatorem konferencji była dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak – właścicielka Trade & Customs Compliance Academy.

Przez cały czas wydarzenia, trwała dyskusja i wymiana wiedzy uczestników z prelegentami.

Partnerami Trade & Customs Compliance Conference byli: Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski, BBGTax, Last Mile Experts, , Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, SWLEX – Prawo Fundusz Księgowość, ATNEO Doradztwo Cło Podatki Prawo oraz Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług.

Nad poziomem Konferencji czuwała Rada Naukowa, której przewodniczył prof. Wiesław Czyżowicz.

Dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Trade & Customs Compliance Conference w październiku 2022r.


dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak
Trade & Customs Compliance Academy

 

IMG4787
slide-2
IMG4791
slide-3
IMG4792
slide-4
IMG4795
slide-5
IMG4797
slide-6
IMG4799
slide-7
IMG4801
slide-8
IMG4807
slide-9
IMG4814
slide-10
IMG4817
slide-11
IMG4836
slide-12
IMG4839
slide-13
IMG4841
slide-14
slide-15
slide-1
IMG4787 slide-2 IMG4791 slide-3 IMG4792 slide-4 IMG4795 slide-5 IMG4797 slide-6 IMG4799 slide-7 IMG4801 slide-8 IMG4807 slide-9 IMG4814 slide-10 IMG4817 slide-11 IMG4836 slide-12 IMG4839 slide-13 IMG4841 slide-14 slide-15 slide-1

KONFERENCJA HYBRYDOWA
TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE CONFERENCE – III EDYCJA

 

 

trade & customs compliance conference

NOWE PRZEPISY, POLITYKA I PRAKTYKA CELNA – POLSKA, EUROPA, ŚWIAT

Termin – 20 maja 2022
Miejsce: Warszawska Szkoła Zarządzania, ul. Siedmiogrodzka 3A, Warszawa
Czas trwania - 9.00-16.30

Już 20 maja br. odbędzie się III edycja Trade & Customs Compliance Conference. Tym razem temat Konferencji to „Nowe przepisy, polityka i praktyka celna – Polska, Europa, Świat”. Konferencja organizowana jest w formie hybrydowej – stacjonarnie w gmachu Warszawskiej Szkoły Zarządzania oraz online. Poziom merytoryczny spotkania gwarantują paneliści oraz goście specjalni: Katarzyna Krawicz-Nowak – Vice-Dyrektor Departamentu Ceł, Ministerstwo Finansów, Tomasz Michalak – Ekspert Narodowy w Komisji Europejskiej w Brukseli, Agnieszka Witkowska – attaché celny RP w Chinach, Dariusz Wencel – attaché celny RP w Wielkiej Brytanii, Tadeusz Senda - attaché celny RP przy Unii Europejskiej, Mariusz Koter – Naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł, Ministerstwo Finansów, Agnieszka Butrym-Bielatko – Naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł, Ministerstwo Finansów, Jacek Kroczyński – Naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł, Ministerstwo Finansów oraz Edward Madej – Naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł, Ministerstwo Finansów.

Nad poziomem Konferencji czuwa Rada Naukowa, której przewodniczy prof. Wiesław Czyżowicz oraz partnerzy branżowi: ATNEO Doradztwo Cło Podatki Prawo, BBGTax Kancelaria Podatkowa, Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski, Last Mile Experts, SWLEX Prawo Fundusze Księgowość, T4B, Polska Izba Spedycji i Logistyki oraz Poradnik Przedsiębiorcy i Monitor Prawa Celnego i Podatkowego.

Odbiorcami konferencji jest kadra menadżerska w firmach zajmujących się produkcją i/lub międzynarodowym obrotem towarowym, pracownicy zespołów ds. importów/eksportów, agenci celni, logistycy, spedytorzy, branża e-commerce.

Trade & Customs Compliance Conference jest cyklicznym projektem, mającym na celu integrację środowiska świata nauki i praktyki, ekspertów z uczelni, biznesu i administracji. Formuła konferencji pozwala na wspólną dyskusję, bezpośrednie przekazywanie wiedzy przez najlepszych w Polsce ekspertów, wymianę informacji i doświadczeń, jako najbardziej sprawdzona forma budowania kontaktów i szukania wspólnych, optymalnych rozwiązań dla biznesu.

Zapisy na konferencję i kontakt:
www.tcca.eu/konferencja
tel: + 48 602 698 952
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.