KONFERENCJA HYBRYDOWA
TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE CONFERENCE – III EDYCJA

trade & customs compliance conference

NOWE PRZEPISY, POLITYKA I PRAKTYKA CELNA – POLSKA, EUROPA, ŚWIAT

Termin – 20 maja 2022
Miejsce: Warszawska Szkoła Zarządzania, ul. Siedmiogrodzka 3A, Warszawa
Czas trwania - 9.00-16.30

Już 20 maja br. odbędzie się III edycja Trade & Customs Compliance Conference. Tym razem temat Konferencji to „Nowe przepisy, polityka i praktyka celna – Polska, Europa, Świat”. Konferencja organizowana jest w formie hybrydowej – stacjonarnie w gmachu Warszawskiej Szkoły Zarządzania oraz online. Poziom merytoryczny spotkania gwarantują paneliści oraz goście specjalni: Katarzyna Krawicz-Nowak – Vice-Dyrektor Departamentu Ceł, Ministerstwo Finansów, Tomasz Michalak – Ekspert Narodowy w Komisji Europejskiej w Brukseli, Agnieszka Witkowska – attaché celny RP w Chinach, Dariusz Wencel – attaché celny RP w Wielkiej Brytanii, Tadeusz Senda - attaché celny RP przy Unii Europejskiej, Mariusz Koter – Naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł, Ministerstwo Finansów, Agnieszka Butrym-Bielatko – Naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł, Ministerstwo Finansów, Jacek Kroczyński – Naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł, Ministerstwo Finansów oraz Edward Madej – Naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł, Ministerstwo Finansów.

Nad poziomem Konferencji czuwa Rada Naukowa, której przewodniczy prof. Wiesław Czyżowicz oraz partnerzy branżowi: ATNEO Doradztwo Cło Podatki Prawo, BBGTax Kancelaria Podatkowa, Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski, Last Mile Experts, SWLEX Prawo Fundusze Księgowość, T4B, Polska Izba Spedycji i Logistyki oraz Poradnik Przedsiębiorcy i Monitor Prawa Celnego i Podatkowego.

Odbiorcami konferencji jest kadra menadżerska w firmach zajmujących się produkcją i/lub międzynarodowym obrotem towarowym, pracownicy zespołów ds. importów/eksportów, agenci celni, logistycy, spedytorzy, branża e-commerce.

Trade & Customs Compliance Conference jest cyklicznym projektem, mającym na celu integrację środowiska świata nauki i praktyki, ekspertów z uczelni, biznesu i administracji. Formuła konferencji pozwala na wspólną dyskusję, bezpośrednie przekazywanie wiedzy przez najlepszych w Polsce ekspertów, wymianę informacji i doświadczeń, jako najbardziej sprawdzona forma budowania kontaktów i szukania wspólnych, optymalnych rozwiązań dla biznesu.

Zapisy na konferencję i kontakt:
www.tcca.eu/konferencja
tel: + 48 602 698 952
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PROGRAM

PROGRAM KONFERENCJI
8.30- 9.00 rejestracja uczestników, powitalna kawa
 

Moderatorka konferencji:
dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak – właścicielka Trade & Customs Compliance Academy

9.00 – 9.15

Otwarcie konferencji
dr inż. Waldemar Gajda prof. WSZ SW - Prezydent Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej

9.15 – 11.30

Wystąpienia gości specjalnych konferencji

Dokumentowanie preferencyjnego pochodzenia towarów – trendy i perspektywy.
Katarzyna Krawicz-Nowak – Vice-Dyrektor Departamentu Ceł, Ministerstwo Finansów

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw towarów
Mariusz Koter – Naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł, Ministerstwie Finansów

Handel z Chinami z perspektywy przedstawiciela Szefa KAS w Chinach
Józef Pawlukiewicz - były attaché celny RP w Chinach, Ministerstwo Finansów

Brexit – ocena i perspektywy w obszarze celnym
Dariusz Wencel – attaché celny RP w Wielkiej Brytanii

Jedwabny szlak – aspekty celne
Tadeusz Senda - attaché celny RP przy Unii Europejskiej

Unia celna Unii Europejskiej – perspektywy i kierunki zmian
Tomasz Michalak – Ekspert w Komisji Europejskiej w Brukseli

Światowa Organizacja Celna – jej zadania i funkcje w biznesie
Agnieszka Butrym-Bielatko – Naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł, Ministerstwo Finansów

Regionalna konwencja PEM w sprawie preferencyjnych reguł pochodzenia – reguły przejściowe
Jacek Kroczyński – Naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł, Ministerstwo Finansów

Zmiany w taryfie celnej – HS 2022
Edward Madej – Naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł, Ministerstwo Finansów

11.30 – 12.00

PRZERWA KAWOWA. KONSULTACJE Z EKSPERTAMI

12.00 – 12.45

PANEL I – REGUŁY POCHODZENIA TOWARÓW

Nowe umowy FTA oraz zmiany w już istniejących. Praktyczne aspekty związane z potwierdzaniem preferencyjnego i niepreferencyjnego pochodzenie towarów. Access to market i narzędzia ROSA do samooceny reguł pochodzenia.

Dyskutują:
Roman Rosiak – Commercial Compliance Director w Guardian Industries Luxembourg, Kamilla Lipińska – Senior Customs Advisor w Cargill Poland, Beata Kasperowicz – Customs Manager Poland & Eastern Europe w Pepco CEE

12.45 – 13.15

PANEL II – TARYFA CELNA
Klasyfikacja taryfowa w kontekście zmian HS 2022, opinii klasyfikacyjnych WCO, BTI oraz wyroków sądowych UE i PL. Praktyczna aspekty ustalania kodów taryfowych towarów na przykładzie dodatków paszowych, maszyn i urządzeń różnego typu oraz części do nich. Praktyczne aspekty wynikające z rozbieżności w stosowaniu kodów taryfowych w kontekście customs compliance.

Dyskutują:
Izabella Nawrot – Manager of Foreign Trade Governance EU w Robert Bosch, Agnieszka Samulak – EMEA Advisory Solutions Consultant w Cargill Poland

13.15 - 13.45 PRZERWA LUNCHOWA. KONSULTACJE Z EKSPERTAMI
13.45 – 14.15

PANEL III – E-CŁO PLUS

Procedury celne elektronicznie – wnioskowanie, realizacja, rozliczanie. E-Klient w teorii i praktyce. Cyfrowa Granica – awizacja, Single Window, e-Granica

Dyskutują:
Grzegorz Smogorzewski – Pełnomocnik Zarządu ds. Kontroli Jakości Projektów w firmie T4B Group, Dariusz Leśniewski – prawnik w SWLEX – Prawo. Fundusze. Księgowość.

14.15 – 14.45 PANEL IV - E-COMMERCE

Otwarte platformy cyfrowe w służbie e-commerce, logistyki i agencji celnych. Rola sztucznej inteligencji w usprawnianiu łańcucha logistycznego. Zarządzanie procesem od zakupu w sklepie internetowym aż do dostawy do konsumenta. Platformy cyfrowe wspierające rozliczenia należności celno-podatkowych.

Dyskutują:
Mirosław Gral – Vice-prezydent w Last Mile Experts, Artur Piotrowski – wykładowca w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkoła Wyższa

14.45 – 15.15

PANEL V – PODATEK AKCYZOWY
Nowa akcyzowa dyrektywa horyzontalna – szansa czy bariera dla międzynarodowego obrotu wyrobami akcyzowymi. Stawki akcyzowe do 2027r.

Dyskutują:
Jacek Arciszewski – właściciel w Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski, Wojciech Bronicki – Partner w BBGTAX Kancelaria Podatkowa

15.15 – 15.45

PANEL VI – PODATEK VAT, cz. I

Nowa dyrektywa stawkowa w VAT – nowe wyzwania, ale też możliwości związane z szerszym stosowaniem stawek obniżonych w VAT. Perspektywa polska.

Dyskutują:
dr Beata Rogowska-Rajda – wykładowczyni na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, dr Tomasz Tratkiewicz – wykładowca na Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

15.45 – 16.15

PANEL VII – PODATEK VAT, cz. II

Metody zabezpieczania stosowanej klasyfikacji dla potrzeb celnych i podatkowych – ewolucja rozwiązań, bieżące wyzwania, planowane zmiany.

Dyskutują:
Rafał Pogorzelski – Partner w ATNEO Doradztwo Cło Podatki Prawo Sp. z o.o., Jakub Jaros – Dyrektor w Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług

16.15 - 16.30

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

prof. zw. dr hab. Wiesław Czyżowicz – ekspert Światowej Organizacji Celnej, Szkoła Główna Handlowa

  KOSZT UCZESTNICTWA
koszt uczestnictwa stacjonarnego 580 zł plus VAT
koszt uczestnictwa on-line 280 zł plus VAT

REGULAMIN

REGULAMIN KONFERENCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konferencji, zwanego dalej Regulaminem, mają zastosowanie wobec Uczestników Konferencji.
2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji, zasady organizacyjne oraz płatności.
3. Organizatorem Konferencji jest firma Trade & Customs Compliance Academy Agnieszka Milczarczyk-Woźniak z siedzibą w Warszawie, ul. Kobiałka 44A, wpisana do rejestru w CEIDG, nr NIP 7621223272, REGON 382399339, zwana dalej Organizatorem.
4. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować zgodność Konferencji z jej opisem.
5. Strona Konferencji, dalej zwana Stroną WWW, dostępna jest pod adresem www.tcca.eu

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Rejestracji na Konferencję Uczestnik (osoba fizyczna uczestnicząca w Konferencji po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego na Stronie WWW), zwany dalej Uczestnikiem, dokonuje poprzez formularz rejestracyjny na Stronie WWW.
2. Każdy Uczestnik powinien dokonać osobistego zgłoszenia udziału w Konferencji. Osobiste zgłoszenie dotyczy również sytuacji, gdy osoba jest delegowana przez Zamawiającego (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, która deleguje Uczestnika do udziału w Konferencji i opłaca udział Uczestnika w Konferencji).
3. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu przez Uczestnika oraz Zamawiającego.
4. Zapisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
5. Potwierdzeniem rejestracji jest otrzymanie od Organizatora wiadomości e–mail zawierającej dane do przelewu za udział w Konferencji. Przesłanie potwierdzenia przez Organizatora nie stanowi zawarcia umowy między Organizatorem a Zamawiającym.
6. Zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem następuje z datą odnotowania (uznanie rachunku) wpłaty dokonanej przez Zamawiającego na koncie bankowym Organizatora.
7. Płatności należy dokonać zgodnie z trybem opisanym w pkt. IV Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konferencji w każdym czasie, za zwrotem na rzecz Zamawiających wpłaconej opłaty w pełnej wysokości, jeśli Konferencja nie będzie mogła się odbyć z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku Zamawiającym nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia odszkodowawcze.

III. ZASADY KONFERENCJI

1. Termin rejestracji uczestnictwa w Konferencji upływa na 2 dni przed jej rozpoczęciem lub w chwili zamknięcia listy Uczestników. O zamknięciu listy Uczestników Organizator powiadomi bez zbędnej zwłoki komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Konferencji.
2. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu rejestracyjnym poprawnych danych. Podanie nieprawidłowych danych Uczestnika może uniemożliwić rejestrację.
3. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, także w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. Zmiana programu Konferencji nie może stanowić podstawy do kierowania roszczeń wobec Organizatora.
4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w obiektach, w których prowadzone są działania związane z Konferencją.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
6. Organizator nie wyraża zgody na profesjonalne rejestrowanie dźwięku oraz obrazu podczas wykładów, seminariów i warsztatów.

IV. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata przelewem – 100% wartości opłaty w terminie do 7 dni od rejestracji zgłoszenia na Konferencję. Opłata powinna zostać uiszczona na konto wskazane w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.
2. Opłata może zostać uiszczona przez Uczestnika bądź Zamawiającego.
3. W terminie 7 dni od dokonania płatności Organizator wystawi fakturę VAT dla Zamawiającego.
4. Cena za udział w konferencji wynosi:
– za udział stacjonarny 580 zł plus VAT i obejmuje koszty uczestnictwa, materiałów oraz lunch
– za udział online 280 zł plus VAT i obejmuje koszty uczestnictwa oraz materiałów.

Umożliwia również złożenie do publikacji referatu w kształcie wymaganym przez Organizatora.

V. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

1. Rezygnacja przez Zamawiającego z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez wysłanie wiadomości e–mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.z informacją o anulowaniu zgłoszenia. Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko Zamawiającego/Uczestnika.
2. Dopuszcza się zamianę Uczestnika oddelegowanego przez Zamawiającego, jednakże po uprzednim powiadomieniu Organizatorów o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości na adres e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Rezygnacja z udziału w Konferencji na 30 dni przed planowanym terminem Konferencji nie powoduje żadnych kosztów po stronie Zamawiającego, a wpłacona kwota podlega zwrotowi w pełnej wysokości w terminie do 7 dni od daty złożenia oświadczenia o rezygnacji.
4. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym Organizator pobierze/potrąci z kwot wpłaconych opłaty manipulacyjne w następujących wysokościach:
– 50% ceny za udział w Konferencji w przypadku rezygnacji od 30 do 20 dni przed planowanym terminem konferencji,
– 100% ceny za udział w Konferencji w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 20 dni przed planowanym terminem Konferencji.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– organizacji Konferencji
– dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
– rozliczeniowym,
– tworzenia przez Organizatora dokumentacji z Konferencji.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 3 jest konieczne do wzięcia udziału w konferencji – bez podania danych wzięcie udziału w konferencji nie będzie możliwe.
5. Wizerunek uczestników może zostać zarejestrowany na zdjęciach i filmach nagrywanych podczas jej trwania, w szczególności w trakcie trwania wykładów i seminariów oraz imprez towarzyszących Konferencji. Materiały te będą wykorzystane wyłącznie w celu promocji Konferencji oraz jej kolejnych edycji w sposób profesjonalny.
6. Organizator może przygotować imienne identyfikatory, na których zostaną zamieszczone następujące informacje: imię, nazwisko, nazwa/instytucji.
7. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – za zgodą Uczestnika – Organizator może przetwarzać dane odosobowe Uczestnika w celu przesłania informacji o kolejnych edycjach konferencji organizowanych przez Organizatora.
8. Dane Uczestnika będą przetwarzane do zakończenia konferencji. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora. Dane mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków ciążących na Organizatorze wynikających z przepisów księgowych i podatkowych.
9. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 7 dane mogą być przetwarzane do momentu wycofania zgody na przesyłanie informacji skierowanej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10. Organizator nie przewiduje udostępniania informacji osobom trzecim.
11. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień w Regulaminie, z zastrzeżeniem powiadomienia o nich Zamawiającego w formie wysłania e–maila na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
2. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy oraz pełnego zwrotu wpłaconej kwoty.

 

MIEJSCE

 

 

RADA NAUKOWA

Wiesław Czyżowicz

 

prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz – wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 30 lat związany z tematyką celną. W polskiej Służbie Celnej zajmował zarówno stanowiska eksperckie, jak i kierownicze. Były Szef Służby Celnej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Służby Celnej, członek IFCBA, CONFIAD oraz ICC Poland. Autor licznych publikacji i opracowań o tematyce celnej.

dr inż. Waldemar Gajda prof. WSZ-SW

 

prof. dr inż. Waldemar Gajda – Prezydent w Warszawskiej Szkole Zarządzania - Szkole Wyższej. Ekonomista, ekspert w zakresie zarządzania. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Doświadczony wykładowca akademicki. Autor licznych publikacji z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz innowacyjności w zarządzaniu.

Artur Kuś

 

prof. dr hab. Artur Kuś – wykładowca na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ekspert w zakresie prawa celnego i podatkowego. Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej, prawa celnego, konstytucyjnego, administracyjnego podatkowego.

Piotr Witkowski

 

dr hab. Piotr Witkowski – wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ekspert z zakresu prawa celnego. Wieloletni pracownik administracji celnej, w tym były Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej. Autor licznych publikacji z zakresu prawa celnego i międzynarodowego obrotu towarowego. Doświadczony wykładowca akademicki i szkoleniowiec

 

Jarosław Neneman

 

dr Jarosław Neneman – wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim, były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za politykę i legislację podatkową. Były doradca Prezydenta RP. Przewodniczący Rady Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi. Autor licznych materiałów dydaktycznych oraz raportów i analiz ekonomicznych dotyczących podatków.

Beata Rogowska Rajda

 

dr Beata Rogowska-Rajda – adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim. Uznany ekspert z zakresu podatku VAT. Z-ca dyrektora w Krajowej Informacji Skarbowej, odpowiedzialna za system wiążących informacji stawkowych. Współtwórczyni systemu indywidualnych interpretacji podatkowych w Polsce. Była z-ca dyrektora Departamentu VAT w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialna za przygotowanie najważniejszych aktów prawnych. Autorka wielu publikacji prawnych.

Beata Rogowska Rajda

 

dr Tomasz Tratkiewicz - adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Warszawskim oraz starszy ekonomista w CASE. Od lat specjalizuje się w polityce fiskalnej i podatkach. Były Dyrektor Departamentu VAT w Ministerstwie Finansów, gdzie był odpowiedzialny m. in. za opracowywanie i interpretację przepisów dotyczących podatku VAT. Od lat jest zaangażowany w szereg projektów badawczych, ewaluacji i ocen skutków dla instytucji rządowych i unijnych, głównie w zakresie tematyki podatkowej. Jest autorem i współautorem licznych publikacji dotyczących podatku VAT.

dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak

 

dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak – właścicielka firmy szkoleniowej Trade & Customs Compliance Academy. Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką celną. Pracowała w Służbie Celnej oraz KPMG Polska, gdzie zajmowała się doradztwem celnym. Wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec. Autorka publikacji z zakresu prawa celnego i międzynarodowego obrotu towarowego.

dr Magdalena Rybaczyk

 

dr Magdalena Rybaczyk – szef Regionalnego Biura Łącznikowego Światowej Organizacji Ceł na Europę Środkowo-Wschodnią (RILO ECE) działającego pod egidą Światowej Organizacji Ceł (WCO). Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych projektów ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości celnej. Wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów. Autorka oraz współautorka krajowych i międzynarodowych publikacji z zakresu zarządzania wymianą informacji celnej oraz narzędzi zwalczania przestępczości międzynarodowej.

  

PRELEGENCI

dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak

 

Moderatorka konferencji

dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak – właścicielka firmy szkoleniowej Trade & Customs Compliance Academy. Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką celną. Pracowała w Służbie Celnej oraz KPMG Polska, gdzie zajmowała się doradztwem celnym. Wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec. Autorka publikacji z zakresu prawa celnego i międzynarodowego obrotu towarowego.

dr inż. Waldemar Gajda prof. WSZ-SW

 

prof. dr inż. Waldemar Gajda – Prezydent w Warszawskiej Szkole Zarządzania - Szkole Wyższej. Ekonomista, ekspert w zakresie zarządzania. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Doświadczony wykładowca akademicki. Autor licznych publikacji z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz innowacyjności w zarządzaniu.

Katarzyna Krawicz-Nowak

 

Katarzyna Krawicz-Nowak - zastępca Dyrektora Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów Związana z administracją celną od 1994r. Autorka wielu rozwiązań i interpretacji prawnych stosowanych przez polską administrację celną po przystąpieniu Polski do UE oraz w związku ze zmianami przepisów unijnych (w tym w ramach UKC). Członek Rad różnych Projektów i Zespołów Zadaniowych, ekspert biznesowy (m. in. ISZTAR, SMS, Podręcznik Celny, wdrożenie ZKC/UKC, wdrożenie systemu REX, OSOZ2). Wykładowca oraz autorka szeregu publikacji m.in. do Monitor Prawa Celnego i Wydawnictwo Verlag Dashöfer.

Mariusz Koter

 

Mariusz Koter – Naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł, Ministerstwo Finansów. Podinspektor służby celno-skarbowej. W administracji celnej od 2000 roku, wykładowca w CEPOL-u, pracownik Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, ekspert narodowy w Komisji Europejskiej w OLAF-ie. Obecnie naczelnik Wydziału Wydział Międzynarodowej Współpracy i Wymiany Informacji Celnych w MF. Specjalizuje się w międzynarodowej wymieni informacji celnej dla celów administracyjnych jak i karnych.

Agnieszka Witkowska

 

Józef Pawlukiewicz – pracownik Ministerstwa Finansów, w latach 2016-2020 Przedstawiciel Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w Ambasadzie RP w Pekinie w randze I Radcy do spraw celnych. Pracownik administracji celnej od ponad 30 lat. Uczestnik Misji UE w Kosowie i na Ukrainie. Aktualnie zajmuje się współpracą celną z Chinami i innymi krajami Azji.

Tadeusz Senda

 

Tadeusz Senda - przedstawiciel Szefa KAS w Brukseli. Reprezentuje Polskę w Radzie Unii Europejskiej w grupach ds. Unii Celnej i Współpracy Celnej. Odpowiada za kontakty z DG Taxud i ze Światową Organizacja Celną. Od 2021 jest także akredytowanym ekspertem WCO. Przed wyjazdem do Brukseli był dyrektorem Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów. Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i autor szeregu publikacji dotyczących problematyki celnej i transportowej.

Tomasz Michalak

 

Tomasz Michalak – ekspert narodowy w Komisji Europejskiej w Brukseli. Związany z tematyką celną od trzech dekad. W polskiej Służbie Celnej zajmował zarówno stanowiska eksperckie, jak i kierownicze. Był m.in. Prezesem Głównego Urzędu Ceł, Dyrektorem w Kancelarii Prezydenta RP, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Szefem Służby Celnej. Współautor kolejnych strategii polskiej Służby Celnej i jej wieloletni przedstawiciel w UE w Brukseli.

Agnieszka Butrym Bielatko

 

Agnieszka Butrym-Bielatko – ekspert ds. Światowej Organizacji Ceł w Departamencie Organizacji i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Krajowej. Wieloletni pracownik Sekretariatu Światowej Organizacji Ceł, menadżer programu zarządzającego systemami celnymi gromadzącymi informacje w zakresie zwalczania przestępczości celnej (Customs Enforcement Network, CEN)

Jacek Kroczyński

 

Jacek Kroczyński – Naczelnik Wydziału Reguł Pochodzenia, Wartości i Długu Celnego w Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów. Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe z okresu pracy w Służbie Celnej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Komisji Europejskiej. Ekspert szczególnie w zakresie zasad ustalania pochodzenia towarów. Współautor Regionalnej konwencji w sprawie pan-euro-śródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia.

Edward Madej

 

Edward Madej – Naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł, Ministerstwie Finansów. Problematyką taryfy celnej i środków taryfowych zajmuje się od pond 20 lat Odpowiadał za przygotowanie polskiej taryfy celnej i innych regulacji taryfowych w ramach procesu negocjacji przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Reprezentuje Polskę w licznych komitetach międzynarodowych ds. klasyfikacji taryfowej towarów, m.in. w rama Grupy roboczej Komisji Europejskiej ds. Ekonomicznych Aspektów Taryfy Celnej oraz Komitetach Kodeksu Celnego WCO.

Wiesław Czyżowicz

 

prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz – wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 30 lat związany z tematyką celną. W polskiej Służbie Celnej zajmował zarówno stanowiska eksperckie, jak i kierownicze. Były Szef Służby Celnej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Służby Celnej, członek IFCBA, CONFIAD oraz ICC Poland. Autor licznych publikacji i opracowań o tematyce celnej.

Roman Rosiak

 

Roman Rosiak – Commercial Compliance Director w Guardian Industries Luxembourg. Certyfikowany doradca podatkowy, agent celny. Ma ponad 20-letnie doświadczenie zdobyte w organach administracji państwowej oraz w międzynarodowych firmach konsultingowych, IT oraz produkcyjnych. Specjalizuje się w rozwijaniu długofalowych strategii związanych z importem i eksportem towarów oraz optymalizowaniu kosztów logistycznych, reguł pochodzenia i trade compliance w globalnym łańcuchu dostaw.

Kamila Lipińska

 

Kamilla Lipińska – Senior Customs Advisor w Cargill Poland w Cargill Polska. Od lat związana z tematyką celną. Posiada szerokie doświadczenie w branży w zakresie procedur i procesów celnych, oceny ryzyka oraz kontroli eksportu. Pracowała w korporacjach międzynarodowych tj. BSH, Livingston Poland/J.P.Morgan, Royal Caribeean International, Rusak Business Services. Członek globalnego zespołu EMEA.

PRELEGENCI III - PANEL II – TARYFA CELNA
Izabela Nawrot

 

Izabela Nawrot – Manager of Foreign Trade Governance EU w Robert Bosch. W Grupie Bosch od roku 2008. W latach 2008-2019 kierowała zespołem celnym w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.. Od 2020 pracuje w spółce Robert Bosch Sp. z o.o. Obecnie odpowiedzialna za sprawy celne spółek Grupy Bosch w Polsce oraz tematy związane z klasyfikacją taryfową dla spółek Grupy Bosch w Unii Europejskiej.

Agnieszka Samulak

 

Agnieszka Samulak – EMEA Advisory Solutions Consultant, Cargill Poland. Od kilku lat specjalizuje się w klasyfikacji taryfowej towarów. Zajmowała się również obsługą celną towarów po Brexit. Pracowała m.in. w Rusak Business Services. W Cargill zajmuje się trade compliance, ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji taryfowej.

PRELEGENCI III - PANEL III – E-CŁO PLUS
Grzegorz Smogorzewski

 

Grzegorz Smogorzewski – Pełnomocnik Zarządu ds. Kontroli Jakości Projektów w firmie T4B Group. Od ponad 20 lat związany ze Służbą Celną. Były Vice-Szef Służby Celnej, zaangażowany we wdrażanie systemów informatycznych w ramach Programu e-Cło. Aktualnie zaangażowany w Projekt Cyfrowa Granica. Doradca podatkowy, posiada wpis na listę agentów celnych. Autor licznych opracowań z zakresu prawa celnego. Doświadczony wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec Służby Celnej i KAS.

Dariusz Leśniewski

 

Dariusz Leśniewski – prawnik w SWLEX – Prawo. Fundusze. Księgowość. Agent celny. Były wieloletni funkcjonariusz celny (m.in. naczelnik wydziału orzeczniczego, audytor przedsiębiorstw pod kątem spełniania kryteriów AEO, kierownik projektu i systemu SZPROT). Wykładowca akademicki i trener prawa celnego. Specjalizuje się m.in. w praktycznym wdrażaniu customs compliance oraz cyfryzacją postępowania celnego w ramach międzynarodowych łańcuchów dostaw towarów.

PRELEGENCI III - PANEL IV – E-COMMERCE
Mirosław Gral

 

Mirosław Gral – vice-prezydent Last Mile Experts Związany z branżą kurierska od prawie 30 lat. Do 2019r. dyrektor operacyjny w UPS Polska. Pracował lub współpracował z Japońską siecią Oversea Courier Service, MS Stolica, Fedex (USA), Airborne Express, Global Distribution Alliance/Aramex (UEA). Były współwłaściciel agencji celnej i spedycji lotniczej M.A.C.S.

 

Artur Piotrowski – kierownik agencji celnej w UPS Polska Sp. z o.o. Ekspert prawa celnego. Swoje doświadczenie zdobył podczas wieloletniej pracy w Izbie Celnej w Katowicach, a następnie jako agent celny w dużych agencjach celnych. Szkoleniowiec z zakresu prawa celnego oraz wykładowca akademicki. Obecnie specjalizuje się w obsłudze celnej e-commerce.

PRELEGENCI III - PANEL V – PODATEK AKCYZOWY
Jacek Arciszewski

 

Jacek Arciszewski – doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski. Wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów. Autor licznych publikacji z obszaru cła i podatków. Twórca szkoleń e-learningowych z zakresu podatku akcyzowego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Wojciech Bronicki – doradca podatkowy, współwłaściciel BBGTAX Kancelaria Podatkowa. Wieloletni Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów. Współpracował z sektorem publicznym i prywatnym. Wydawał interpretacje przepisów i tworzył analizy ekonomiczne skutków rozwiązań prawnych. Wielokrotnie reprezentował stanowisko rządu przed najważniejszym organami w Polsce i Unii Europejskiej.

PRELEGENCI III - PANEL VI – PODATEK VAT, cz. I
dr Tomasz Tratkiewicz

 

dr Tomasz Tratkiewicz – adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Warszawskim oraz starszy ekonomista w CASE. Od lat specjalizuje się w polityce fiskalnej i podatkach. Były Dyrektor Departamentu VAT w Ministerstwie Finansów, gdzie był odpowiedzialny m. in. za opracowywanie i interpretację przepisów dotyczących podatku VAT. Od lat jest zaangażowany w szereg projektów badawczych, ewaluacji i ocen skutków dla instytucji rządowych i unijnych, głównie w zakresie tematyki podatkowej. Jest autorem i współautorem licznych publikacji dotyczących podatku VAT.

 

dr Beata Rogowska-Rajda – adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim. Uznany ekspert z zakresu podatku VAT. Z-ca dyrektora w Krajowej Informacji Skarbowej, odpowiedzialna za system wiążących informacji stawkowych. Współtwórczyni systemu indywidualnych interpretacji podatkowych w Polsce. Była z-ca dyrektora Departamentu VAT w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialna za przygotowanie najważniejszych aktów prawnych. Autorka wielu publikacji prawnych.

PRELEGENCI III - PANEL VII – PODATEK VAT, cz. II
Rafał Pogorzelski

 

Rafał Pogorzelski – doradca podatkowy i Partner Zarządzający w kancelarii ATNEO. Kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze podatków pośrednich oraz ceł zdobywał w uznanych firmach doradczych, a wcześniej m.in. jako ekspert w Departamencie VAT Ministerstwa Finansów i przedstawiciel Ministerstwa Finansów w posiedzeniach grup eksperckich Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej. Prelegent licznych szkoleń dla przedsiębiorców w zakresie podatkowych aspektów międzynarodowego i krajowego obrotu towarami i usługami. Autor szeregu opracowań specjalistycznych w zakresie VAT.

Jakub Jaros

 

Jakub Jaros – Dyrektor Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług, specjalista w zakresie klasyfikacji i stawek VAT. Zaangażowany w szereg postępowań przed organami podatkowymi, celnymi i statystycznymi oraz sądami administracyjnymi. Współtworzył zespół litygacyjny obsługujący jedną z największych sieci franczyzowych w Polsce w zakresie stawek VAT. W codziennej praktyce udziela podatnikom wsparcia w powyższych obszarach. Autor i współautor licznych publikacji dotyczących aspektów klasyfikacyjnych i stawek VAT.

 

W cenie:

  • udział w konferencji,
  • możliwość konsultacji z ekspertami w ramach podstolików tematycznych przez cały czas trwania konferencji,
  • materiały pokonferencyjne,
  • możliwość publikacji artykułu naukowego lub eksperckiego w Monitorze Prawa Celnego i Podatkowego;
  • catering (w tym lunch).

Numer rachunku, na który można dokonywać wpłat za udział w konferencji:
87 1050 1025 1000 0097 2491 0451 ING Bank

 

KOSZT UCZESTNICTWA
koszt uczestnictwa stacjonarnego 580 zł plus VAT
koszt uczestnictwa on-line 280 zł plus VAT

 

PANELIŚCI

GOŚCIE SPECJALNI KONFERENCJI

 

PANEL I – REGUŁY POCHODZENIA TOWARÓW

 

PANEL II – TARYFA CELNA

 

PANEL III – E-CŁO PLUS

 

PANEL IV – E-COMMERCE

 

PANEL V – PODATEK AKCYZOWY 

 

PANEL VI – PODATEK VAT, cz. I

 

PANEL VII – PODATEK VAT, cz.II

 

 

PARTNERZY

atneo-logo
wsz-logo
bbgtax-logo
centrum-logo
last-mile-logo
monitor-logo
polska-izba-logo
swelex-logo

CHCĘ SIĘ ZAPISAĆ

 

 

 

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane