Konferencja

Trade & Customs Compliance Conference II edycja 2021 – relacja z wydarzenia

W dniu 28 maja 2021r. odbyła się II edycja Trade & Customs Compliance Conference. Tym razem tematem spotkania były „Wyzwania w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym w 2021r. – Brexit, e-commerce, podatki, pochodzenie towarów”. Jest to cykliczny projektem, organizowanym przez Trade & Customs Compliance Academy. Konferencja zorganizowana została w formie hybrydowej.

Wydarzenie rozpoczęło się od wystąpień gości honorowych. James Hughes – Minister-Radca Handlowy Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce, podzielił się najświeższymi spostrzeżeniami na temat relacji handlowych UE-GB po Brexit. Tomasz Michalak – Ekspert Narodowy w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej, przedstawił najważniejsze zmiany wynikające z „Customs Action Plan 2020-2025”, które mają znaczenie dla firm w Polsce, z punktu widzenia organizacji obsługi celnej. Grzegorz Kozłowski – Dyrektor Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów przedstawi najważniejsze kierunki zmian w prawodawstwie celnym Polski i Unii Europejskiej oraz realizacji odpraw celnych po Brexit. Jacek Kroczyński - Naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł w Ministerstwie Finansów omówił najważniejsze kwestie związane z regułami pochodzenia towarów, wynikające z umowy handlowej podpisanej pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią.

Podczas Panelu I „Prawo i podatki – polityka celno-podatkowa po Brexit” prelegenci Rafał Pogorzelski i Sylwester Witalis - Partnerzy, ATNEO  Doradztwo Cło Podatki Prawo oraz Jacek Arciszewski – doradca podatkowy, Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski wypowiedzieli się na temat: konsekwencji celno-podatkowych po Brexit, transakcji łańcuchowych w handlu międzynarodowym, zarządzania ryzykiem podatkowym po zmianach w przepisach podatkowych oraz procedury 42.

 

„Reguły pochodzenia towarów – nowe umowy, konsekwencje Brexit” to temat Panelu II, w ramach którego Agnieszka Milczarczyk-Woźniak –  właścicielka Trade & Customs Compliance Academy, Beata Kasperowicz – Customs Managera Poland & Eastern Europe Pepco Poland oraz Piotr Pogorzelski – Partner w ATNEO Doradztwo Cło Podatki Prawo mówili o tym, jak istotne jest znaczenie pochodzenia towarów w obsłudze celnej. Przy wsparciu Jacka Kroczyńskiego (gościa honorowego Konferencji) omówione zostały najczęściej pojawiające się problemy związane z ustalaniem i potwierdzaniem pochodzenia towarów. Przedstawione zostały również najważniejsze zmiany w zakresie nowych umów preferencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Konwencji PEM i umowy z Wielką Brytanią.

 

Tematem Panelu III były “Zmiany w obsłudze celnej e-commerce w 2021r.”. Prelegenci Mirosław Gral – Partner w Last Mile Experts oraz dr hab. Arkadiusz Kawa - Dyrektor Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania przedstawili zmiany w obsłudze celnej e-commerce, jakie zachodzą na naszym rynku, za sprawą nowelizacji przepisów podatkowych, pandemii oraz Brexit. Podzielili się swoją wiedzą i badaniami w tym zakresie, przedstawili spostrzeżenia na temat szans dla Polski z punktu widzenia konkurencyjności na rynku UE. Następnie Rafał Pogorzelski - Partner, ATNEO  Doradztwo Cło Podatki Prawo omówił prawne aspekty organizacji odpraw celnych w branży e-commerce, w konsekwencji zmian celno-podatkowych, czekających nas od 01.07.2021 oraz Brexit.

 

Podsumowania konferencji dokonał prof. Wiesław Czyżowicz – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.   

 

Moderatorem konferencji był Grzegorz Smogorzewski – T4B.

 

Przez cały czas wydarzenia, trwała dyskusja i wymiana wiedzy uczestników z prelegentami.

Partnerami Trade & Customs Compliance Conference byli: Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa, Polska Izba Spedycji i Logistyki, ATNEO Doradztwo Cło Podatki Prawo, Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski, Last Mile Experts, Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego oraz Poradnik Przedsiębiorcy.

Nad poziomem Konferencji czuwała Rada Naukowa, której  przewodniczył prof. Wiesław Czyżowicz – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Trade & Customs Compliance Conference w maju 2022r.

 

dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak

Trade & Customs Compliance Academy

1
2
4
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

tel.:+48 602 698 952  mail: contact@customsacademy.pl
Skontaktuj się z nami!