TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE CONFERENCE
BIZNES, NAUKA, ADMINISTRACJA

trade & customs compliance conference

Konferencja 17.09.2020 - wnioski i postulaty

TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE CONFERENCE
- BIZNES, NAUKA, ADMINISTRACJA
SKUTECZNE ZARZĄDZANIE W OBROCIE TOWAROWYM
- CŁO, VAT, AKCYZA

Warszawa, 17.09.2020

Pomysł cyklicznych spotkań i konferencji dla branży Trade & Customs Compliance powstał po to, by stawić czoło wyzwaniom przyszłości i pomóc odnaleźć się w nowej sytuacji geopolitycznej, a także dla synergii nauki i biznesu oraz szukania nowych impulsów rozwojowych.


17 września br., stacjonarnie w Warszawie oraz on-line, spotkali się praktycy i teoretycy biznesu, naukowcy i pracownicy administracji państwowej, biznesmeni i prawnicy, aby budować sieć kontaktów i wymieniać doświadczenia.


Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na konferencji oraz wsparli nas merytorycznie i biznesowo.
Do zobaczenia na II wiosennej edycji Trade & Customs Compliance Conference!!!

 

WNIOSKI I POSTULATY
I EDYCJI
TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE CONFERENCE

1. PANEL – DOBRE PRAWO

 • na poszczególne podatki trzeba patrzeć przez pryzmat całego systemu podatkowego, a nawet szerzej: systemu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i systemu świadczeń społecznych. Ważne jest by system był efektywny, tj. gromadził określone środki przy minimalizowaniu szeroko rozumianych kosztów gospodarczych i społecznych. W przypadku VAT warto rozważyć ujednolicanie stawek VAT połączone ze zwiększeniem progu wejścia w VAT i zwiększeniem progresywności PIT;
 • zmiany w art. 33a ustawy o VAT związane z wejściem w życie od października 2020 r. nowego pliku JPK istotnie zwiększają ryzyka przedstawicieli celnych i pozbawiają ich praktycznych narzędzi weryfikacji rozliczeń podatkowych importerów (za które przedstawiciele Ci współodpowiadają). Może to powodować odchodzenie agencji celnych od dokonywania odpraw z zastosowaniem art. 33a ustawy o VAT, a w dalszej perspektywie odpływ odpraw celnych z Polski;
 • z systemowego puntu widzenia bardzo problematyczne wydaje się dopuszczenie możliwości dokonywania odpraw z zastosowaniem art. 33a ustawy o VAT przez każdego przedstawiciela (bez dodatkowych wymogów po stronie przedstawiciela w postaci np. pozwolenia AEO), co w praktyce może prowadzić do nadużyć podatkowych z wykorzystaniem przedmiotowej regulacji;
 • w obszarze podatku akcyzowego, jako względnie zsynchronizowanego z cłem, należy podjąć działania mające na celu dalszą synchronizację: możliwość wykorzystania WIT-ów w obszarze akcyzowym; przyśpieszenie prac legislacyjnych nad ustawą, która pozwoli prowadzić jedno postępowanie w zakresie cła i podatków importowych; skasowanie obecnej, przestarzałej definicji miejsca importu, która nie pozwala na jego dokonywanie w składzie podatkowym (relikt dawnej odrębności cła i akcyzy, krępujący działalność gospodarczą);
 • zasadnym jest ujednolicenie przepisów prawa w zakresie zwolnienia w przypadku importu paliwa w baku pojazdów ciężarowych (najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie przepisów celnych, z uwagi na możliwości techniczne Krajowej Administracji Skarbowej);
 • usługi przedstawicielstwa celnego stanowią obecnie usługi bardzo podwyższonego ryzyka, a ich świadczenie wymaga wykwalifikowanej kadry i bardzo zacieśnionej współpracy między przedstawicielem a jego klientem – należy podjąć działania w celu ograniczenia ryzyk celnych i podatkowych dotyczących obu stron;
 • potrzebna jest refleksja ustawodawcy związana z warunkami wykonywania zawodu agenta celnego i jego roli systemowej; zasadniczo dobre rozwiązanie, w związku z praktyczną deregulacją zawodu agenta celnego, stanowi duże zagrożenie dla działających od lat na naszym rynku agencji celnych. Agencje celne, z jednej strony są zagrożone dużym ryzkiem odpowiedzialności solidarnej za importowy podatek VAT, za którego rozliczenie nie tylko nie odpowiadają, ale również nie mają instrumentów do weryfikacji prawidłowości rozliczenia przez importera. Z drugiej, szeroka możliwość rozliczeń importowego VAT-u uwarunkowana praktycznie jedynie uczestnictwem przedstawiciela celnego przy dokonywaniu zgłoszenia celnego, sprawia, że wiele nieuczciwych podmiotów nie tylko zajmie miejsce dotychczas działających na rynku podmiotów, ale również stwarza lukę, która może rzutować na niższe wpływy w podatku VAT;
 • wskazana jest refleksja nad krajową polityką dotyczącą uproszczeń celnych i przede wszystkim pozwoleń AEO;
 • wskazane jest szersze uwzględnienie w procesie ustawodawczym uwarunkowań praktycznych i perspektywy branży TSL oraz przedstawicieli celnych – w celu faktycznego zwiększania konkurencyjności Polski na rynku unijnym;

2. PANEL II – SKUTECZNA LOGISTYKA

 • niezbędnym jest, przez administrację oraz środowiska naukowe, a także w ramach biznesu, promowanie wiedzy o warunkach dostawy, w tym o zmianach wprowadzonych poprzez Incoterms 2020. Reguły te stanowią nieocenioną pomoc przy zawieraniu kontraktów handlowych. Uwzględniają całą potrzebną handlowcom wiedzę na temat  zadań i obowiązków stron umowy handlowej, w zakresie dostawy towarów, będących przedmiotem kontraktu. Są również praktycznymi wskazówkami  kto, co i kiedy powinien zrobić, aby te towary zostały skutecznie i bezpiecznie przemieszczone od dostawcy do odbiorcy;
 • zasadnym jest, przez administrację oraz środowiska naukowe, a także w ramach biznesu, promowanie wiedzy o Trade & Customs Compliance oraz roli brokera celnego w tym procesie. Polityka trade compliance w firmie potrzebna jest po to, by wykryć ryzyko niezgodności i zarządzać nim w ten sposób, aby żaden z członków organizacji nie dopuścił się naruszenia obowiązujących regulacji;
 • usługi e-commerce, w tym z uwagi na okres pandemii, zakorzeniły się na runku usług – wykorzystanie potencjału firm kurierskich wymaga pełnej współpracy firm oraz administracji uczestniczącej w obsłudze obrotu towarowego z krajami trzecimi. Do najważniejszych aspektów usługi e-commerce, które w późniejszej części procesu mają bezpośredni wpływ na szybkość i jakość wykonania usługi transportowej, należą: integracja systemowa oraz przygotowanie odpowiednich dokumentów.

3. PANEL III – ELEKTRONICZNE NARZĘDZIA

 • Karnet TIR powinien zostać włączony do grupy dokumentów obsługiwanych w formie elektronicznej – na ten moment Karnet TIR jako jedyny dokument tranzytowy (celny) pozostaje w wersji papierowej;
 • SENT – EMCS – należy ujednolicić dane, tak aby wielość zgłoszeń zastąpić jednym zgłoszeniem, a informacje byłyby przekazywane pomiędzy systemami wewnątrz administracji;
 • korekty niefiskalne powinny zostać włączone w proces elektronicznej obsługi, podobnie tak jak ma to miejsce w przypadku np. unieważnień (integracja z systemem AIS) – aktualnie korekty niefiskalne wymagają obsługi papierowej;
 • aktualizacja systemów nie może odbywać się w godzinach porannego i wieczornego szczytu. Wszystkie aktualizacje powinny być przeprowadzone w nocy;
 • exporty zbiorcze powinny mieć możliwość załączenia więcej niż 50 rekordów w polu 44, co usprawni obsługę przesyłek lotniczych expressowych.

 

tel.:+48 602 698 952  mail: contact@customsacademy.pl
Skontaktuj się z nami!

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.